in ,

Ny risikovurdering fra FHI: Stor sannsynlighet for økende epidemi

Line Vold

Folkehelseinstituttet (FHI) sier det trolig vil komme en økning i antall tilfeller og sykehusinnleggelser blant uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander fremover mot jul.

FHI understreker samtidig at det er usikkerhet om den videre utviklingen. Både gjenoppfriskningsdoser med koronavaksine og det å holde seg hjemme når man har luftveisinfeksjoner kan bidra til å redusere antallet innleggelser.

Epidemien øker nå i Norge, og r-tallet ligger trolig rundt 1,3. Det vil si at 100 smittede smitter 130 nye personer. Samtidig ser vi en moderat økning av innleggelser fra uke til uke.  


– Risikoen for innleggelse er mange ganger høyere for uvaksinerte enn for fullvaksinerte i alle aldersgrupper. Blant fullvaksinerte under 65 år er det få innleggelser og ingen sikre tegn til svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom. Uvaksinerte over 45 år har særlig høy risiko for sykehusinnleggelse, sier kriseleder og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold. 

Høy vaksinasjonsdekning kan bremse, men er ikke nok

Belastningen på helsetjenesten kan i stor grad forsterkes av epidemier med andre luftveisinfeksjoner, sykefravær blant helsepersonell, færre tilgjengelige vikarer fra utlandet og opphopning i sykehusene av utskrivningsklare pasienter. 

Høy vaksinasjonsdekningen er med på å bremse epidemiens spredning, men kan ikke aleine stoppe epidemien, sier FHI. 

De understreker at oppfriskningsdoser til eldre nå er viktig for å gi dem så god beskyttelse som mulig mot alvorlig sykdom gjennom vinteren. 

Syke må holde seg hjemme og teste seg, og vaksinering er viktig

Folkehelseinstituttet vurderer at regjeringens strategi mot epidemien bør ligge fast, men peker samtidig på at håndteringen i kommunene er mer komplisert, og det at det er utfordrende å avgjøre når tiltak skal endres og hvilke tiltak som skal settes inn. 

– De viktigste tiltakene nå er at personer med luftveissymptomer holder seg hjemme og tester seg, at uvaksinerte vaksinerer seg, og at personer over 65 år tar imot tilbudet om en oppfriskningsdose, sier avdelingsdirektør Line Vold 

Hun legger til at andre tiltak kan bli nødvendig lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom sykdomsbyrden eller belastningen på helsetjenesten blir betydelig.

Sannsynlighet for økning 

Folkehelseinstituttet vurderer at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien i Norge i november -desember er middels til stor.

Det venter at det vil komme en økning i antall tilfeller og sykehusinnleggelser blant uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander.

– Et mulig scenario er at vinterbølgen når en topp med rundt 500 pasienter i sykehus med covid-19, heter det i en uttalelse fra FHI.

De forventer at økningen sannsynligvis fortsatt vil være størst blant uvaksinerte barn og unge, men at det kan også komme økning blant vaksinerte voksne.

Det er imidlertid uvaksinerte middelaldrende og vaksinerte og uvaksinerte eldre som blir så syke at de må på sykehus. 

På den positive siden venter de at utbredt immunitet i befolkningen vil dempe både smittespredningen og sykdomsalvorligheten, samtidig som mer vaksinasjon og bedre etterlevelse av anbefalinger og regler kan bremse epidemien ytterligere. 

Bekymret for smitten som rammer de mest utsatte

– Vi er bekymret for at flere utbrudd på sykehjem og i sykehus kan ramme de mest utsatte. Vi er også bekymret for smitte til eldre fullvaksinerte med underliggende risikofaktorer utenfor sykehjem og sykehus. De fleste av landets kommuner vil oppleve økningen, sier Line Vold.  

Hun sier videre at en utbredt vaksinasjon av befolkningen, herunder en oppfriskningsdose der det er nødvendig for å bevare beskyttelsen mot alvorlig sykdom, er et viktig tiltak.

Men vinteren står for døren. Dermed forrykker sesongeffekten balansen.

– Derfor vil det bli nødvendig å trappe opp etterlevelsen av tiltak i kommunene, særlig rådet om å isolere seg ved symptomer, og tiltak for å beskytte dem som er særlig utsatt for alvorlig sykdomsier hun.

Det kan også komme til å bli nødvendig at eldre fullvaksinerte med risikofaktorer i større grad beskytter seg mot smitte. 

Samlet risiko 

FHI vurderer at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien i Norge i november–desember er middels til stor.

Det vil komme en økning i antall tilfeller og sykehusinnleggelser blant uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander, men utbredt immunitet i befolkningen vil dempe både smittespredningen og sykdomsalvorligheten samtidig som nye råd og eventuelt regler kan bremse epidemien ytterligere. 

Det er dessuten en rekke faktorer som påvirker epidemien. FHI påpeker at effekten av atferdsendringer og eventuell svekkelse av immunitet etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 er ukjent.

Det er altså usikkerhet om den videre utviklingen, og FHI understreker at det er nødvendig med årvåkenhet, god beredskap i helsetjenesten og beredskap i kommunene for å innføre nye tiltak dersom det blir nødvendig. 

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Dette er årets julekalender fra NRK – sniktitt på den her

Helseministeren lover: –Alle over 65 år får booster-dosen før jul