in , ,

Ny studie: Foreldre undervurderer barns reaksjoner på konflikter

familie
Illustrasjonsfoto

Foreldre bør være oppmerksomme på barns reaksjoner når foreldrene har konflikter. Særlig fordi foreldrene kan undervurdere barnas reaksjoner.

En ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at noen foreldre udervurderer hvordan barna reagerer på krangling mellom foreldrene.

– Resultatene fra studien viser at mødre og fedre opplever at barna har mindre reaksjoner sammenlignet med barna selv. Det kan bety at de undervurderer barnas reaksjoner på foreldrekonflikter, sier FHI-forsker Tonje Holt i en pressemelding.


Foreldre underrapporterer om barns reaksjoner

Hun sier det kan være flere årsaker til at foreldre underrapporterer om barnas reaksjoner: For det første kan foreldre undervurdere i hvor stor grad foreldrekonfliktene faktisk fanges opp av barna, eller hvordan de påvirker barna. Dessuten kan foreldre også kan ha egne reaksjoner som hindrer at de ser barnas reaksjoner – eller barna kan skjule reaksjonene sine for foreldrene sine.

I de tilfellene der foreldrene hadde høyere nivåer av foreldrekonflikter seg imellom, så var forskjellen mellom foreldre og barns rapportering mindre.

– Det kan være at mer alvorlige foreldrekonflikter gjør at foreldrene faktisk blir mer bekymret for barna sine. Det kan igjen gjøre at de er mer oppmerksomme på barnas reaksjoner, og kanskje også oftere spør barna om hvordan de reagerer på konfliktene, sier Holt i .

Viktig å fortelle at det ikke er barnets skyld

Nesten alle foreldre krangler av og til. Holt påpeker at det ikke er om foreldre har konflikter som er avgjørende for om barn påvirkes av dette, men hvordan foreldre løser konflikten.

– Når foreldrene har krangler er det viktig å anerkjenne at barnet synes det er vanskelig, og snakke med barnet om at det ikke er deres skyld at foreldrene krangler, sier Holt.

Barn tåler at foreldrene er uenige, og har til og med godt av å observere at foreldre forsøker å løse konfliktene seg imellom på en konstruktiv måte. Men om konfliktene blir langvarige, intense, fiendtlige og ikke lar seg løse, kan de bli skadelige for barna.

Det er også vist at barn ofte får med seg mer av konfliktene enn foreldrene tror, og at de særlig reagerer negativt når konfliktene handler om dem.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Paret som har vært gift i 73 år får se hverandre for første gang på ett år

Kong Harald

Kong Haralds rørende ord om fremtiden: Dette savner vi