At røyking er usunt hersker det vel liten tvil om, være seg alminnelige sigaretter, pipe, e-sigaretter eller vannpipe. Det har imidlertid vært en gjengs oppfattelse at både e-sigaretter og vannpipe skal være mindre skadelig enn vanlig tobakk, men nå viser en ny undersøkelse at dette kanskje ikke helt stemmer likevel.

Når det gjelder e-sigaretter avhenger mye selvfølgelig av hvilke kjemikalier man benytter seg av, men rent generelt antas det at e-sigaretter er mindre skadelige enn ordinære.  Mange har også gått rundt i troen om at vannpipe skal være et mindre skadelig alternativ enn de tidligere nevnte, men slik er det ikke.

Eksperter fra Brighton And Sussex Medical School i England har i følge The Telegraph nylig gjennomført et studie som involverte 10.000 forsøkspersoner i Iran, hvor de stilte spørsmål vedrørende røykevaner, helse og opplevelser med blant annet angst og depresjoner. Testpanelet var fordelt på ikke-røykere, røykere av normal tobakk, vannpiperøykere og folk som hadde sluttet.

Større risiko for sykdommer

Resultatet viste at de som røkte vannpipe hadde større risiko for å utvikle sykdommer som blant annet diabetes type-2, metabolisk syndrom og dyslipidemi.

«Fedme, metabolisk syndrom, diabetes og dyslipidemi ble alt sammen assosiert med vannpiperøking, mens det ikke var tilfelle med de som røkte sigaretter», skriver en av ekspertene bak studiet.

Så der vannpipen føles som et sunnere alternativ er det heller tvert i mot. Mens en typisk sigarett røykes på cirka 20 inhaleringer så vil folk som røyker vannpipe sitte og røyke lenger, og dermed bli utsatt for en langt større mengde av kreftfremkallende kjemikalier.

Ny forskning viser at røykpipe kan være farligere enn man har trodd. Foto: Pixabay

Professor Gordon Ferns, som leder instituttet for medisinsk utdannelse ved Brighton and Sussex Medical School, forteller at en enkelt omgang med vannpipen i verste fall kan tilsvare å røyke en hel pakke sigaretter.

– En enkelt omgang med vannpipen tilsvarer at man røyker mer enn en hel pakke sigaretter, og de inhalerte giftstoffene tilsvarer kanskje enda mer, forteller Ferns til den engelske avisen The Telegraph og fortsetter:

– Det er uklart hvorfor vannpiperøyking forbindes med fedme og diabetes. Det er meget mulig at de giftstoffene som er i røyken stimulerer en inflammatorisk reaksjon som får vev til å bli resistent over for virkningene av hormoninsulinet som regulerer glukosen i blodet. Det er imidlertid også mulig at vannpiperøyking er forbundet med annen sosial adferd som fører til vektøkning.

Så konklusjonen må være at man bør begrense vannpiperøykingen til et minimum, og heller holde seg til andre nytelsesmidler. Del gjerne informasjonen videre.

Loading…