Nytt burkaforbud i Østerrike – Bryter man forbudet kan man bøtelegges med 1400,- kroner

1862

Regjeringen i Østerrike har vedtatt at det ikke lenger skal være lov å bære burka på offentlig sted.

 

Berlingske skriver at regjeringen i Østerrike har lagt ned et totalforbud mot det mye diskuterte hodeplagget.

Kvinner som nå værer burka på offentlig sted i Østerrike kan straffes med en bot på 150 euro (rundt 1400 norske kroner).

Regjeringen i Østerrike ønsker også gjøre det vanskeligere å utdele koraner ved offentlige aksjoner.

Flere tiltak

I regjeringens utspill har man også ønske om å få gjennomført en ny integreringspolitikk. Den går blant annet ut på at flyktninger som har ankommet landet etter 2015 må gjennomgå ett år med obligatorisk «integreringsundervisning.»

I denne undervisningen skal man undervises i tysk og kurses i østerrikske verdier.

Regjeringen ønsker også å få gjennomslag for at asylsøkere kan pålegges samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Dersom ayslsøkerne nekter å ta i mot arbeidet, skal de trekkes i sosiale stønader.

Hva tenker du om Østerrikes nye retning? Diskriminerer de flyktningene eller er dette veien å gå? Bruk kommentarfeltet på Facebook!

SISTE NYTT

Advertisements