Oksen er avlet frem for å produsere mer kjøtt – se når han prøver å gå!

13698

Belgisk blå er en storferase som er omdiskutert fordi den er kjent for sin voldsomme vekst og store kalvingsproblemer. Okser og kyr av denne rasen lider. På grunn av en mutajson, er genet for begrensing av muskelvekt, myostatin, satt ut av spill.

Belgisk blå ble avlet frem på begynnelsen av 1900-tallet, men problemene (og fordelene) med uhemmet muskelvekt har man vært klar over siden 1800-tallet. Blant oppdrettere ses dette fenomenet mer som en fordel enn en bakdel, på grunn av den økte mengden kjøtt de kan få fra dyret.

De fleste fødsler en Belgisk blå ku gjennomgår, ender i keisersnitt, også sammen med vanlige okser. Dette fordi de har så mye muskler at fødselkanalen blir for smal. Det hjelper heller ikke at kalven er en muskelbunt når den blir født. En konsekvens av dette er også at de blir lettere syke når de er ute i fri natur. Rasen er ikke tillatt brukt i kjøttproduksjon i Norge, men rasen er lovlig og brukes i flere europeiske land, blant annet Belgia og Frankrike.

Hva mener du om denne type avling? Synes du det er riktig at Belgisk blå skal leve et dårligere liv fordi bønder ønsker å selge 20 mer % kjøtt?

Se videoen nedenfor som omhandler dette og DEL den gjerne videre!

SISTE NYTT