Hjem Forskning Oppsiktsvekkende studie: Lav inntekt øker risikoen for at barna får psykiske lidelser

Oppsiktsvekkende studie: Lav inntekt øker risikoen for at barna får psykiske lidelser

En ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at barn av foreldre med aller lavest inntekt har tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenliknet med barn av de aller rikeste foreldrene.

– De store forskjellene i psykiske lidelser etter foreldres inntekt er oppsiktsvekkende, spesielt med tanke på at inntektsforskjellene i Norge er relativt små sammenlignet med andre land, sier Jonas Minet Kinge i en pressemelding fra FHI. Kinge er forsker ved Senter for fruktbarhet og helse i Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis i helseøkonomi ved Universitet i Oslo.

Psykiske lidelser er vanligere blant barn med foreldre med lav inntekt, sammenliknet med barn fra høyinntektsfamilier. Unntaket var spiseforstyrrelser hos jenter, der det ikke ble funnet noen sammenheng mellom diagnosen og foreldres inntekt.

Psykiske lidelser var høyest blant gutter fra det laveste inntektsnivået. I denne gruppen var 15,4 prosent diagnostisert med psykiske lidelser. I denne gruppen hadde guttene mer enn fire ganger så mange diagnoser innen psykiske lidelser som guttene fra husholdningene med høyest inntekt.

Studien konkluderte med at den laveste forekomsten av psykiske lidelser var å finne blant jenter med de rikeste foreldrene. I denne gruppen var 2,8 prosent diagnostisert med psykiske lidelser. I den andre enden av skalaen hadde jenter med foreldre med lavest inntekt en forekomst på 11,4 prosent.

Den nye FHI-studien bekrefter også tidligere funn om at hvorvidt barn vokser opp med en eller to foreldre, foreldrenes utdanningsnivå i tillegg til psykiske lidelser hos foreldre alle er faktorer som har en klar sammenheng med forekomsten av psykiske lidelser hos barn.

– Det er også vanligere at barn fra lavinntektshusholdninger vokser opp med enslige foreldre, foreldre med lav utdanning og foreldre med psykiske lidelser. Sånn sett kan disse faktorene være med å bidra til ulikhetene vi observerer etter inntekt, sier Kinge.

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com