in

Oppsving med friskhus og de beste intensjoner for helse og livskvalitet

Helsemyndighetene har nå fått vise hvordan de fungerer, hvordan de tenker og hvordan de gjør det. Hele folket har fulgt med daglig og fått se helt tydelig og klart hvordan de jobber, og vi har hørt hva de sier og vi vet nå hva de er gode for og vi kan se hva de har feilet på og hvor de ikke fungerer eller har fokus.

Vi har fått innblikk i funksjonsudyktighet og i funksjonering. Vi har fått oversikt i dette hierarkiet av makt og kontroll organ, av eksperter i FHI og ekspertise i Helsedirektoratet. Vi har sett regjeringen gjøre rede for og informere Stortinget som har nikket høflig i orden. Vi har registrert og observert både skurring og motsigelser, og vi opplever forvirring mellom nyheter om krise fra en kant og nyheter om gjenåpning fra samme kanten i neste stund.


Vi har sett at direktoratenes agendaer kan kollidere så det gnistrer. Helsedirektoratet krever lydighet, tillit og tvinger frem ønsket atferd ved instrumenter som vaksinepass.  Utdanningsdirektoratet stiller krav til elevene om Kritisk tenkning og etisk bevissthet. All ære til heltene i skole og utdanningsinstitusjoner. Det er så mange storartede og fantastiske undervisningstimer som skjer. Tusen takk. Måtte det fortsette, og la dem få muligheten til program for kommunikasjonstrening og relasjonskompetanse (www.bergenhelhetsklinikk.no) Nå vil utdanningsministeren fjerne historie og andre svar, og hvem vet hva makt og kontroll organ mener om at skole og utdanning skal trene elevene i kritisk tenkning og etikk?

Utdanningsdirektoratet

«Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.   Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning. Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer. Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser.   Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. Kritisk refleksjon forutsetter kunnskap, men gir samtidig rom for usikkerhet og uforutsigbarhet. Opplæringen må derfor søke en balanse mellom respekt for etablert viten og den utforskende og kreative tenkningen som kreves for å utvikle ny kunnskap.   Etisk bevissthet er å veie ulike hensyn mot hverandre og er nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske. Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.   Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft. Praktisk yrkesutøvelse og kunstnerisk arbeid krever også evne til å reflektere og gjøre vurderinger.» 

Helsemyndighetene har vist oss hva som skjer når en ikke tenker konsekvenser. Ved å glemme helheten blir det fragmentering, negativitet og bekymring. Vi har sett hva som skjer når ekspertene får krisemaksimere og får makten over media. Vi har fått erfare konsekvensene og vi har fått kjenne på kroppen alle sammen hvor små og ubetydelige vi er som enkeltmennesker eller hvor lite arbeidsplassene våre er verdt. Vi er mange som har lært om uforutsigbarhet og vi har fått kjenne på urettferdighet, feil og maktesløshet ved overformynderi og herskerier over alle detaljer uten at dette blir fulgt opp med kompensasjoner og rettferdighet totalt sett.

Det er viktig at kart og terreng stemmer, men når det gjelder samfunnet med levende og helt forskjellige bransjer, situasjoner og folk, så passer aldri et kart til alle. Det er helt nødvendig å bruke livsvisdom og erfaringskompetanse der en observerer de fenomener som er, og lytter til de ekspertene som er, nemlig ofrene for tiltakene.  

Analyse, statistikk, forskning og logikk er strålende til blodprøver, tester og utvikling av vaksiner… dersom det er kvalitetssikret og etisk sjekket opp rundt alle kritiske faktorer i forhold til mulig konsekvenser som innebærer destruktivitet og skade. Det som er grunnleggende livsviktig i denne konteksten med liv og helse i sentrum, er at agenda og intensjon er grundig og kritisk undersøkt fra et spekter av ulike aktører.

Det er fagfolk med viktige stemmer som er troverdige og kunnskapsrike som ikke slipper til, blir hørt eller tatt på alvor. De blir rett og slett ignorert og oversett. Vi har sett dette alle oss som har hatt mulighet til å se disse bekymringsfulle fenomen, og det er åpenbart at de som peker på feil, mangler og kritiske sider av det som blir bestemt ikke blir hørt.

Utfordringen er at på samme måte som når en feier rusk og rask under teppet, så er en ikke kvitt det. Så ved uærlig, uetisk, urettferdig og feil beslutninger i blinde blir det mer usikkerhet og frustrasjon.

Det er godt at vi har et demokrati og at vi forventer ærlighet og at politikere vil vårt beste. Vi skal nok stole på regjeringen, selv om de har gjort mange feil. Om de nå kan lytte litt mer, og ta flere hensyn og kompensere alle tap, så vil de vinne frem og vi kan alle finne sammen til det trygge, gøye og meningsfulle.

Vi har alle sett at det fungerer ikke med den type tilnærming som er repetert og feilet i over et år. Dersom noe ikke virker er det viktig å justere og ta imot hjelp fra flere rådgivere. Kritikk er en mulig gave når den treffer, og det er viktigere med integritet enn ytre belønning.

Jeg ser frem til at det oppstår helt nye og fantastiske måter å tenke og jobbe på i helsesektoren.

Jeg gleder meg til at vi endelig skal ha helse og livskvalitet som agenda i helsesektor og politikk.

Det skal bli bedre tider fremover, og folk flest er allerede langt foran de som sitter og svetter på Stortinget.

De har et kjempe dilemma nå med disse vaksinepassene. De er i ferd med å innse at uansett hva de gjør så blir det feil. Ergo er regnestykket feil, og dette skulle faktisk aldri ha vært et regnestykke. Det er ikke meningen at vi skal sette liv og helse inn i regnestykker. Verken du eller jeg skal løse livet vårt, for det skal leves og det skal helst oppnås en væren. Det er en akse mellom tillit og mistillit, og det fungerer helt organisk og organiserer seg helt automatisk dette.

Jeg jobber ikke med å selge vaksiner, smittevernsutstyr eller hjelpe folk med symptomlindring. Jeg formidler Mitt budskap er væren, og hjelpe de som sliter med hvordan de kan hjelpe seg selv og andre ved å være et medmenneske og gjennom relasjon og god kontakt. Det er mye godt å se frem til og det vil absolutt bli bedre.  Hva om kommuner med NAV i spissen, skoler fra 1. klasse og ut videregående skole og våre ledere i helse og utdanning virkelig lyttet og forstod at det er en kompetanse som snarest må gjøres tilgjengelig. Vårt team og jeg står til disposisjon, og vi kan trene opp grupper og alt kan digitaliseres og spres på rekordtid. Når det gjelder NAV så trenger både de som jobber der støtte og hjelp til det presset de står i, og brukerne som nå er nye i NAV og er svært langt nede, samtidig som de er ressurssterke og har mange muligheter. Disse hjelper vi raskt gjennom gruppene vi har. Skolene trenger relasjonskompetanse. Lederne trenger mye i disse tider, og vi vil gjerne hjelpe med dette. Aller best er det at kommunen hyrer oss inn, for folk trenger å få dette tilbudet uten kostnad.

Nå ser jeg ser frem til et nytt fantastisk helsevesen!

Oppgraderinger med helhetlig medisin, forebygging, optimalisering og alltid de beste medisinene til de som trenger det.  Konsekvenser og kompleksitet og rom for hele helsehjelpen som faktisk er tilgjengelig.

Jeg ser frem til at det oppstår helt nye og fantastiske måter å tenke og jobbe på i helsesektoren. Jeg gleder meg til at vi endelig skal ha helse og livskvalitet som intensjon i helsesektor og politikk.

Til alle som vil ha det litt bedre på rekordtid: Kutt ut nyheter, aviser og medier som sprer stress og krise. Les bøker som gir deg noe, se filmer som du kan le av eller som gir mening og lytt til musikk som gir deg noe.

Bruk naturen, pust og beveg deg – og være sammen med mennesker på en forsvarlig måte.  Hva med å bedre kvaliteten på dine relasjoner via zoom, tlf… Nye venner … ta opp igjen gamle relasjoner. Og et siste tips: kutt ut alle negger, energivampyrer og de som bare ser mørkt på det.  Vi trenger alt lys og glede som kan oppdrives.

Dersom du vil løfte helse og livskvalitet utover det normale og bli fri og ekstra ordinær, er lederutviklingsprogrammet til Bergen Helhetsklinikk i ferd med å starte opp. Du kan allerede nå sikre deg det første steget og kjøpe medlemskap i onlinekurset Mind Lederutviklingsprogram www.mentora.no

Velkommen til oss i Bergen Helhetsklinikk As

Frisk og sunn hilsen Linda Mentora Nordskog & team

Vil du høre teksten fremfor å lese den? Da kan du høre den i videoen nedenfor:

Posted by Linda Mentora Nordskog on Wednesday, April 7, 2021

Linda Mentora Nordskog

Linda Nordskog jobber for tiden som prosjektansvarlig for forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via mentora tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Mot».

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

kvinne

Min drøm er lastet med godhet, glede og lykke

astra vaksine

EU: Ser kobling mellom blodpropp og vaksine, anbefaler fortsatt bruk