Hjem Dyr Over halvparten Mattilsynets besøk avdekket brudd på regelverket

Over halvparten Mattilsynets besøk avdekket brudd på regelverket

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

I årets åtte første måneder avdekket Mattilsynet brudd på regelverket i 53 prosent av dyreholdene de førte tilsyn i. 67 prosent av dyrevelferdstilsynene var uvarslet.

Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1971 dyrehold, og i 1554 av disse var dyrevelferd formålet med tilsynet.

Andelen brudd på regelverket som er avdekket har ligget i overkant av 50 prosent gjennom året, men få av bruddene blir betegnet som alvorlige. Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at dyrehold Mattilsynet mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, får tilsyn oftere enn andre.

– Funnene vi gjør på dyrevelferdstilsyn er viktige for å bedre forholdene i dyreholdene vi har besøkt. Videre bidrar funnene med verdifull informasjon om dyrehold som gjør at vi får et bedre grunnlag for å risikobasere vår offentlige kontroll. Dette er viktig for å sikre at Mattilsynet bruker ressurser på dyrehold med størst risiko for brudd på dyrevelferdsloven, sier seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.

Få saker med alvorlig vanskjøtsel

– Det er fortsatt få saker som omhandler alvorlig vanskjøtsel av dyr, men hvert tilfelle er selvsagt svært alvorlig for dyret det gjelder, sier Knævelsrud.

I årets åtte første måneder ble det registrert 16 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel.

Det viser Mattilsynets rapport om tilsyn med dyrevelferden i dyrehold, under transport og på slakteri i perioden 1. januar til og med 31. august 2021

Flere uvarslede tilsyn

Andelen uvarslede tilsyn har økt: 67 prosent av tilsynene var uvarslet.

Andelen uvarslede tilsyn for sau, svin og storfe har økt sammenlignet med samme perioden i 2020. Men den er desidert høyest for kjæledyr: Her ligger andelen uvarslede tilsyn stabilt på i underkant av 90 prosent.

At et tilsyn er uvarslet, betyr at inspektøren ikke kontakter dyreholderen før Mattilsynet kommer på besøk.

– Uvarslede inspeksjoner er viktige for at vi skal få se de faktiske forholdene i et dyrehold. EU-regelverket sier at uvarslede tilsyn skal være hovedregelen, sier Knævelsrud.

Slakterier og transport

Mattilsynet fører kontinuerlig tilsyn på slakteriene når det foregår slakting. I første og andre tertial har vi registrert brudd på dyrevelferdsregelverket i 10 saker.

Selv om hvert brudd kan påvirke velferden til flere dyr, mener Mattilsynet at antallet brudd er lavt sett opp mot den store mengden dyr som blir slaktet.

Mattilsynet registrerte 29 saker med brudd på regelverket under tilsyn med dyretransport.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com