søndag, april 18, 2021

Over halvparten sliter med senvirkninger av korona

Mest lest nå

En studie fra Universitetet i Bergen om senvirkninger etter coronasykdom viser at 60 prosent av dem som blir syke, sliter med senvirkninger. Kvinner rammes oftest.

– Mer enn 50 prosent av personer mellom 16 og 30 år hadde ett eller flere symptomer etter et halvt år, over en fjerdedel hadde endret smak eller lukt, en femtedel hadde tretthet, og 10–15 prosent hadde tung pust, konsentrasjonsvansker eller forverret hukommelse, sier professor Nina Langeland til VG.

Nils Henrik Holmedahl er avdelingsoverlege ved LHL-sykehuset på Gardermoen. Han forteller at for mange av dem som har gjennomgått corona, tar det lang tid å komme tilbake på beina igjen.


– En betydelig prosentandel av dem som har gjennomgått covid-19 er etter tre måneder ikke tilbake i full jobb, de sliter med tungpust, mange har det som heter fatigue, en gjennomgående slitenhetsopplevelse, de tåler fysisk anstrengelse dårlig og blir kortpustet ved små fysiske anstrengelser. Dette gjelder på langt nær ikke alle, men det er en såpass betydelig andel at det er behov for å lære å leve med og håndtere dette.

Pasienter i tjueårsalderen

Holmedahl forteller at rehabiliteringssykehuset har hatt pasienter helt nede i 20–23 års alderen. Han har et inntrykk av at det er en større andel av de unge som peker på fatigue – utmattelse – som et fremtredende symptom.

– Dette er en sykdom som både gir fysiske synlige skader i form av at vi ser lungeforandringer – opptil 25 prosent har røntgenforandringer tre måneder etter at de var syke, men en del får også psykiske traumer av dette. Mange sliter med søvn, mareritt og konsentrasjonsvansker, oftest de som har ligget lenge på respirator, men også en del av dem som aldri ble sykehusinnlagt. De synes det er vanskelig å fungere i jobb, og der de tidligere fungerte blir de mer slitne mentalt enn før, og har ikke full kapasitet.

Foreløpig vet man ikke om kognitive symptomer, som søvnvansker og hukommelsesproblemer er virusskade eller følgetilstander av de psykiske traumene man har gjennomlevd, forklarer Holmedahl. Han håper vi får bedre forskning og flere svar på det i tiden fremover.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter