in

Pengespill: – Tallene tyder på at lovendringen har effekt

Tv-kanalene sendte mye mindre reklame for utenlandske pengespill på norske tv-skjermer første halvår i 2021 enn halvåret før, viser nye tall fra Medietilsynet.

– Tallene tyder på at lovendringen for å stoppe utenlandsk pengespillreklame har effekt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Endringen i kringkastingsloven, som gjør det mulig for Medietilsynet å stoppe utenlandsk pengespillreklame på norske tv-skjermer som etter norsk lov er ulovlig, trådte i kraft 1. januar 2021.

Formålet er å skjerme forbrukere mot reklame fra selskaper som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.

Markedet for pengespillreklame faller for fjerde år på rad

Medietilsynet følger utviklingen i pengespillreklame tett, og legger nå fram en oversikt som viser at det totale markedet for pengespillreklame i Norge har falt for fjerde år på rad.

Les også: Marko var spillavhengig – tirsdag feiret han ett år uten spilling

I perioden fra august 2020 til juli 2021 ble det blitt mindre både utenlandsk og norsk reklame, og størst er fallet for utenlandsk reklame.

– Reklamemarkedet for utenlandske pengespill falt med 35 prosent, mens norsk pengespillreklame falt med 27 prosent i denne perioden. Det ser dermed ut til at den nye loven virker, sier Velsand.

Les også: Vedtak fra stortinget vil blokkere utenlandske gamblingsider: Gjør plass for de norske

Tall fra Nielsen Media Research viser at utenlandske spillselskap nå står for 72 prosent av all pengespillreklamen på norske tv-skjermer, mot 28 prosent fra norske spillselskap.

Annen reklame har kompensert for redusert pengebruk på pengespillreklame

De norske og utenlandske pengespillselskapene brukte til sammen 582 millioner kroner på tv-reklame i Norge fra august 2020 til juli 2021. Det er 283 millioner kroner, eller 33 prosent, mindre enn i samme periode året før.

Det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering. Tallene fra Nielsen Media Research viser også at pengespillreklamen ble sendt tidligere på døgnet første halvår 2021 enn siste halvår 2020.

Les også: Morsomme og underlige overtroiske ting folk tror på i gamblingbransjen!

Flere aktører har vært bekymret for at en nedgang i pengespillreklamen skulle redusere kringkasternes totale annonseinntekter i et slikt omfang at det ble mindre kvalitetsinnhold til tv-seerne.

– Samtidig som det første halvår 2021 ble investert mindre i pengespill enn halvåret før, viser tallene at det ble investert mer i annen tv-reklame. Det ser dermed ut til at det er liten grunn til bekymring for at lovendringen fører til mindre produksjon av norsk tv-innhold, sier Velsand.

Totalt økte all tv-reklame rettet mot nordmenn med nesten tre prosent fra august 2020 til juli 2021.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

For mange italienere er norsk tørrfisk nesten like viktig som spagetti

Norske biskoper: – Kirken har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte