Hjem Kjendisnytt Petter «uteligger» Nyquist møter overlevere i ny serie

Petter «uteligger» Nyquist møter overlevere i ny serie

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

I dokumentarserien «Petter og overleverne» møter Petter Nyquist mennesker som er utsatt for alvorlig kriminelle handlinger. Hva har det gjort med livene deres å bli utsatt for grov vold og overgrep? Er det mulig å ta tilbake livet slik de kjente det før alt det vonde skjedde?

Dokumentarskaper Petter Nyquist ble først kjent for det norske folk da han bodde 52 dager på gaten i Oslo.

Siden har han tatt seerne med inn bak murene i Halden fengsel for å undersøke hvordan livet er for dem som soner lange straffer for alvorlig kriminelle handlinger.

Nå ønsker Petter å se nærmere på hvordan menneskene som er utsatt for disse kriminelle handlingene klarer å leve livene sine videre. Hvordan stabler man et liv på beina etter å ha blitt utsatt for de verste traumene et menneske kan oppleve?

Et alvorlig samfunnsproblem

Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, og noe som dessverre rammer mange nordmenn. 

Undersøkelser viser at i en skoleklasse på 20 elever har så mange som fem av elevene opplevd en form for vold i hjemmet, og minst én elev har opplevd seksuelle overgrep. 

Hver fjerde kvinne og nesten annenhver mann oppgir at de har vært utsatt for vold etter 18 års alder. Hvordan tar vi som samfunn vare på dem som har blitt utsatt for vold og overgrep? 

Petter har selv hatt en trygg oppvekst, men oppdaget under arbeidet med serien at vold i nære relasjoner har foregått også i hans nære omgangskrets. Det ble holdt skjult for ham, og aldri snakket om. Hvorfor er det slik at folk som blir utsatt for kriminelle handlinger ofte velger å dysse det ned, og holde det skjult?

– Under arbeidet med tidligere dokumentarserier har jeg møtt veldig mange som har hatt en barndom preget av vold og overgrep. Omfanget er dessverre stort, derfor er det så viktig å belyse og gi folk innblikk i hvordan en utfordrende barndom vil prege et menneske resten av livet. Håpet er at serien kan vise at det finnes hjelp å få, og at det er mulig å komme ut av siuasjonen, sier Nyquist. 

I dokumentarserien «Petter og overleverne» møter Petter fire personer som alle er eksempler på den dystre voldsstatistikken. 

Angelica ble utsatt for grove overgrep som barn, og jobber med ettervirkningene. I dag klarer hun ikke gå til tannlege uten at det vekker vonde minner. 

Lars ble seksuelt misbrukt som barn. Seksuelle overgrep mot menn er et svært tabubelagt tema, og først nesten 40 år senere klarte Lars å snakke åpent om det som skjedde. Nå har han funnet andre i samme situasjon i foreningen Utsatt Mann. 

Kine ble utsatt for grov vold av sin samboer gjennom halvannet år. Nå bruker hun all ledig tid til å hjelpe andre til å komme seg ut av voldelige forhold, og på veien videre, gjennom lavterskeltilbudet «Du eier meg ikke». 

Cathrine ble skutt to ganger på Utøya, men mistet søsteren sin. Nå vil hun hjelpe andre ungdommer ved å dele sine erfaringer. 

Felles for de fire er at de nå vier store deler av livene sine til å hjelpe andre i lignende situasjoner. 

Petter følger de fire tett i hverdagsliv, i behandling og i prosessene de går gjennom for å ta tilbake livene sine etter at tryggheten ble røvet fra dem. Hvordan preger opplevelsene dem i dag? Hvordan har de bearbeidet det de har opplevd? Og hvorfor er det viktig for dem å bli sett på som overlevere, og ikke ofre?

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, håper dokumentarserien kan bidra til debatt og refleksjon rundt hvordan vi som samfunn ivaretar dem som blir utsatt for alvorlig kriminalitet.

– I omtalen av straffesaker handler det meste om gjerningspersonene, mens de som blir utsatt for de kriminelle handlingene ofte forsvinner ut på sidelinjen. Med denne dokumentarserien setter Petter fokus på overleverne, de som har klart å ta hverdagen tilbake etter å ha opplevd noe av det verste mennesker kan oppleve, sier Haldorsen. 

Programredaktøren håper også at serien kan gi håp til mennesker med lignende historier og traumer.

– Igjen har Petter og produksjonsselskapet Teddy TV klart å skape en varm, nær og ikke minst viktig dokumentarserie om fire sterke og modige mennesker som alle har et budskap. Vi håper at vi med denne serien kan vise mennesker som lever i vanskelige situasjoner at det finnes en vei ut, sier hun. 

«Petter og overleverne» har premiere på TV 2 og TV 2 Play 1. september. 

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com