in ,

Politiet med oppfordring: Vent om du kan!

fly flyreise billetter reise Foto: JoshuaWoroniecki / Pixabay

De som skal reise innenfor EU/EØS bør velge et nasjonalt ID-kort med reiserett, opplyser Politiet.

Politiet har tidligere opplyst at leverandøren av pass og ID-kort ikke klarer å levere som forventet. Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Europa. I tillegg er det svært mange som nå

Politiet ser en økning i etterspørselen etter pass på 50 prosent når vi sammenligner antall pass-søknader i mars i år med mars 2019. Dersom vi regner med nasjonale ID-kort, er økningen på hele 109 prosent. Dette er et resultat av at mange vil ut og reise etter pandemien, samtidig som mange ikke har fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene. Akkurat nå er leveringstiden på pass nesten dobbelt så lang som nasjonale ID-kort.

– Det er størst etterspørsel etter pass, derfor oppfordrer vi alle som bare skal reise innenfor EU/EØS-landene og Sveits om å velge et nasjonalt ID-kort med reiserett. Dersom du kun trenger legitimasjon, er dette et meget godt alternativ, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

I tillegg til den høye etterspørselen er produksjon og transport av materialer sterkt påvirket av både pandemien og krigen i Ukraina. Begrenset tilgang på enkelte materialer og lange leveringstider gjør det vanskelig for leverandøren å justere opp sin produksjonskapasitet på kort sikt. Dette er en global utfordring, og mange andre land har også problemer med lang leveringstid.

– Dette er en utfordrende situasjon, men vi gjør det vi kan for at de fleste skal få enten pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren. Det er derfor vi nå ser oss nødt til å be innbyggerne om å velge en av delene, eller vente hvis de kan. Slik får vi utnyttet den tilgjengelige kapasiteten best mulig, sier Vandvik.

Per 28.4.22 er leveringstiden på pass ca. fem uker, mens tilsvarende er ca. tre uker for et nasjonalt ID-kort. Vi forventer at leveringstiden vil øke frem mot sommeren.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Flere regelverksbrudd på dyrevelferd i 2021 enn året før – avdekket brudd på regelverket ved nær halvparten av tilsynene

kontor

En halv million sjekker ikke dette – det kan være å kaste penger ut vinduet