mandag, september 27, 2021

Psykologisk krise 2020

Mest lest nå

Vi har en enorm krise i verden. Det er ingen kontakt og forbindelse i vår felles bevissthet. Resten av naturen har denne forbindelsen, mens mennesket har fått internettforbindelse og mistet kontakten med både seg selv, hverandre og alt vi er en del av. Det er helt nødvendig med en oppgradering. Løsningen krever tillit, dialog og lytting der ingen blir kneblet. Det er frihet og kreativitet som kan hjelpe oss, og absolutt ikke kontroll og makt. Det siste skaper splittelse, frykt og aggresjon, og får frem det mest primitive i mennesket. 

Mennesket har vært med på mye skremmende gjennom historien, som kriger, sultkatastrofer og pest. Da råder naturlig frykt, og mennesket vil bare sloss gjennom sin alarmberedskap, de rømmer på sin måte gjennom å numme seg og late som ingenting og feie under teppet det aller viktigste,  eller de går i statisk aktivering


Dersom det var en akutt situasjon så er disse reaksjonene fantastiske, da adrenalinet og kortisolet (stress og frykt hormoner) ville hjulpet oss i den reelle og akutte situasjonen der det faktisk var nyttig å gå automatisk i “fight, flight eller freeze” modus

Vi kan ikke tenke klart og helhetlig i en fokusert tilstand av frykt. Det er min største bekymring nå når jeg ser stresset som råder blant de som leder, for de er styrt av frykt, kontroll og makt.  De tar valg som får konsekvenser som enten leder til noe helt nytt og godt, eller noe som er en katastrofe vi aldri kan reversere. Gjennom vår teknologi kan vi ødelegge absolutt alt nå, og bare gjennom vår felles bevissthet kan vi skape total fred og godt for alle som er. 

Over tid er FRYKT som leder til en polarisering og separasjon bare belastende og det hindrer den nødvendige helhetlige tilnærmingen. Dessverre blir helse og livskvalitet totalt sett mye mer skadet. Det ER nå en polarisert og delt verden på tvers av grupper som gir kaos og mistillit, forakt og aggresjon.  

Det betyr åpenbart at vi mennesker ikke klarer å løse dette med den samme tilnærmingen som er prøvd før. Likevel er det dette som skjer. 

Jeg vil bruke dynamitt som metafor for frykt, for det er både fysikk, kjemi og biologi involvert både i mennesket og i dynamitt. Dersom det er en vellykket sprengning så vil hen være fornøyd med å ha fjernet sperrer og blokkeringer, og kan komme seg frem og begynne å oppdage hva som er under og bak. 

Dersom mennesket sprenger frykten og lar den knuse og kollapse, så vil det bli frihet fra frykten og det vil være tillit og fred. Et fredelig menneske krangler og kriger aldri. Det er rolig der det er godt å være, og mennesker uten frykt er faktisk frie mennesker. Da kan de ulike tankene og forståelsene lede til noe helt nytt som virker. 

Vi har lenge holdt på å dele alt opp i systemer, deler og biter. Vi mister helheten og glemmer at den måten vi forstår ting på er funnet opp av hva noen har tenkt ut og skrevet ned i lærebøker som om det var en sannhet. Helt åpenbart er det at nettopp dette veldig viktige om selve bevisstheten i alt som er vil være noe vi aldri kan få sikkert svar på slik det er akkurat nå.  Moderne vitenskap har det ydmyke uttrykket “IGNORAMUS” (vi vet ikke), som handler om at vi ikke vet alt og aldri kan være helt sikre på alt. 

Vi kommer selv fra alt, og en dag skal vi faktisk bli til alt, enten vi kaller det for stjernestøv eller jord. Ergo er det intelligent å innrømme denne uvitenheten da vi i våre tanker og forståelse alltid vil være begrenset. Vi kan lære, erfare og forstå mer og mer, men det vil alltid være begrenset. 

På samme måte er det lett å gi de som har makten rett, slik mange velger å stole blindt på at myndighetene har gode intensjoner og gjør alt riktig. Siden det alltid er kompleksitet bak avgjørelser, intensjoner og de paradigmene av forståelse som ligger bak, er det helt nødvendig i en verdensomspennende utfordring som Covid19, at alle de ulike måtene sees samlet på. 

Bruk ressurser og tid på å snakke flere sammen om dette, for det er mye godt og riktig i disse ulike retningene. Ved å fortsette å høre ensidig på en side vil vi aldri lykkes. Derfor er det skremmende hvor skråsikre fagfolkene og myndighetene er når det absolutt ikke er enighet, men en annen faggruppe som advarer mot nettopp det den ene gjør. Nok en gang, det er ikke enten – eller, men det er en balansert dialog med tillit, respekt, åpenhet og lytting som fører frem til det som er best for oss alle.  Innen vitenskapen er det ikke lenger nok å skape hypoteser og teorier, for alt krever penger og de som betaler vil ha noe annet som innebærer fortjeneste, makt og ny teknologi. Dette er en veldig vond og farefull sirkel for menneskeheten. 

I beste fall er alt godt og i verste fall er alt vondt. Vi vet at svaret er at vi har både godt og vondt, noe som betinger en særlig årvåkenhet, oppmerksomhet og dersom ikke disse polariserte gruppene av forskere og fagfolk blir hørt så blir det som å dryppe en dråpe gift i et melkeglass. Hele glasset med melk er ødelagt! Dersom melken er en metafor på det som skjer mellom oss mennesker, og giften er mistilliten så mister vi alt. Vi er i samme båt, og verden vil aldri fungere før vi respekterer hverandre med tillit og lytter. 

Vi deler liv som er hele opp i småbiter, som om vi er knust før vi faktisk blir knust av at vi ikke fatter og begriper at det er nødvendig å se stort og helhetlig på alt. 

Det kan aldri bli en total enighet, fordi vi har ulike meninger. Det betinger dyptfølende lytting med respekt og aksept – dersom vi ønsker å ha det godt sammen. 

Videre vil det alltid være ulike agendaer og intensjoner. Derfor er alt relativt ved om og hvordan de vil hjelpe. Vi er styrt av penger, fordi alle trenger dette. 

Ta deg sammen, 

Linda Mentora Nordskog 

Linda Nordskog

Linda Nordskog jobber for tiden som prosjektansvarlig for forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via mentora tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Mot».

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

Følg oss på sosiale medier

134,418FansLik
1,600FølgereFølg
213FølgereFølg
.

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter