in

Psykologisk utviklingshemmet i tusen år

psykolog1

Fra tiden som hule-mennesker som hadde huler der døden ikke rådet, men som levde som redde dyr ute i fri natur der døden faktisk kunne oppstå hvor som helst og når som helst, utviklet vi oss en god del på mange måter. På veien der vi lærte nytt om tanker, følelser og kropp, mistet vi dessverre helheten, kontakten og forbindelsen med naturen og universet. Noen ønsket makt og kontroll, og de gjorde det ved å ta friheten fra de andre. 

Selv om vi hele tiden utvikler oss, blant annet gjennom teknologi, så mister vi stadig noe annet som er selve meningen. Mennesket har skapt utrolig kunst, musikk, kultur og byggverk gjennom intensjon og skapertrang. De som har skapt dette må ha hatt en frihet og et mot i seg, og disse har brukt hele seg selv med en kontakt og kopling på den store bevisstheten av intelligens. 

Folk flest er mye i tilstander av tilnærmet psykologisk utviklingshemning, for vi driver faktisk aktivt å stoppe, sabotere og skade oss selv, noe resten av naturen holder seg for god til.  Det har blitt vanlig i denne siviliasjonen og holde på slik. Dersom vi sammenligner med alt annet fantastisk som menneskeheten har skapt, så er det en mistenkelig treg utvikling på dette området. De som sliter med stress og ulykkelighet blir gitt medisin / gift så de kan numme seg. Det skal lite til å havne i belter på psykiatrisk, og det er taushet, hemmelighold og maktesløshet rundt dette. 

Noe er alvorlig galt, selv om vi mennesker er som vi skal være, så lever vi jo ikke verken lekent eller fornøyde. Vi er forskjellige og det er meningen. Vi skal ikke være like. Alle har et liv de skal skape mening gjennom, og det er alltid veldig viktig. Jeg gjentar: Vi har utviklet oss selv svært lite psykologisk, og dette er et område tiden er inne for nå. I stedet er det makt og kontroll. Det kunne vært frihet, fred og kreativitet. 

Vi trenger å trene oss opp mentalt og emosjonelt, lære av hverandre, utvikle oss og vokse psykologisk slik at vi kan komme i kontakt med oss selv og være tilstede i vår felles bevissthet. Vil du lære mer? Sjekk ut ferdige kurs på www.mentora.no eller sjekk ut www.bergenhelhetsklinikk.no   Online / klinikk / kurs / alt. 

Nå er nemlig frykten så intens i vårt felles felt, og behovet for tillit og trygghet er nødvendig å tilfredsstille for å skape det fantastiske vi har som intensjon og potensial. I over 100 år har mennesket brutt seg selv og jorda ned, noe som er meningsløst. Vi lever for å skape mening og ha det godt. Da kan vi skape noe sammen som bare er mulig med tillit i bunn. 

Vi kan alle hjelpe oss selv og det er de som vil hjelpe til bedre helse og liv. Vi kan være hjelpeløse og vi kan være selvhelbredende. Av og til trenger vi hjelp,og andre ganger er det nødvendig å tenke godt for å få det godt. 

Det er aldri enten eller, for vi trenger å gi, ta imot og problemet er denne sort / hvitt begrensede tankegangen. Aggresjonen og frykten som omhandler Covid19 er preget av polarisering og separasjon. Det virker dårlig som alle sikkert har registrert, og da er det noe annet vi har behov for å få til sammen. 

Vi har en enorm krise i verden. Det er ingen kontakt og forbindelse i vår felles bevissthet. Resten av naturen har denne forbindelsen, mens mennesket har fått internettforbindelse og mistet kontakten med både seg selv, hverandre og alt vi er en del av. Det er helt nødvendig med en oppgradering. Løsningen krever tillit, dialog og lytting der ingen blir kneblet. Det er frihet og kreativitet som kan hjelpe oss, og absolutt ikke kontroll og makt. Det siste skaper splittelse, frykt og aggresjon, og får frem det mest primitive i mennesket. 

La oss lytte dypt til hverandre slik at vi kan finne et fundament av tillit, og deretter forplikte oss til å skape det beste sammen. Slik det er akkurat nå kan det absolutt ikke fortsette, da det bare blir større avstand. Vi står sammen uansett, og kan ikke som i et dårlig ekteskap, ta ut skilsmisse. 

Det er liv og det er en bevissthet i alt og alle. Vi er alene i vårt sinn og vi er sammen i ett felt. Vi skaper via tankene, både frykt og glede, og om vi klarte å holde oss til å skape tillit ville vi vært i en lykkelig flow sammen. 

Vi har alle våre tankesett, og derfor vil det alltid være uenigheter. For å finne fred er det nødvendig å gå til vår felles bevissthet og ønsker om å leve godt. Der som vi alle er i ett vil det ikke være behov for restriksjoner, kontroll og makt, for vi ville alle vite at vi er ett. Du skader deg selv ved å skade andre. 

Tiden kan skape frykt på mange måter, enten det er dårlige tider, Korona krise eller vi begynner å kjenne alderen på kroppen. Det er skremmende hvor fort tiden går sier mange nå, enda så mye mer tomhet det er i den. Det rimer ikke, og det er umulig å få løsningen på verden til å gå opp ved hjelp av beregning, analyser og medikamenter. 

Frykt har en voldsomt kraft i mennesket.  Nesten alle er redde for så mye, og vi har sikkert tusenvis av frykter til sammen. De fleste nummer det ned i seg selv, later som ingenting og kompenserer på andre måter. 

Vi er redde for å fly, for høyder og mørket rommer noe skummelt og uakseptabelt. For tenk om…., og dersom at ….. (alltid de verste scenarioer).  Bruk tankene som det verktøyet det er, og bruk verktøyet ditt godt. Det skal være godt å tenke og gøy å leve. Tenk på alt det som vi er så heldige og takknemlige for, og tillat deg å glede deg over dette. 

Vi bruker vår dyrebare fantasi og kreativitet til å sørge for at vi ikke kan være, gjøre og tro på det vi så inderlig ønsker oss. Vi kan bruke forestillingsevnen til å skape fantastisk og godt! 

De som frykter å vise sin storhet som de faktisk har kontakt med, kan tenke og fortelle at de ikke liker og smile og le. De liker ikke lyset, det som er gøy eller det som gir glede. 

De vil at noen skal hjelpe dem, og blokkerer for det de så sårt har behov for. I denne tiden med frykt, kontroll og kaos trenger vi alle en trygg og kraftfull terapeut, for vi har heller ikke klart å leve godt i gode tider. Tiden er helt spesiell nå, og det er viktig at hvert steg du tar er godt for deg. Ingen skal tråkke på deg, og du skal ikke tråkke på noen. 

Om det er en tid du virkelig skal lytte til deg selv, lytte dypt til andre og skape gode stunder, så er det nå. Så mange kommer til meg og sier at de ikke vet hvem de er, eller hva de har behov for. De har mistet seg selv! Jeg hjelper dem lett til å finne seg selv igjen, for det er temmelig enkelt. 

Likevel trenger de støtte for å finne sin egen livsvei, for det er så mange andre og mye annet som forstyrrer, stresser og forvirrer dem. For mange har ikke makt og frihet i sitt eget liv, og de er sjelden på den plassen de skal ha i eget liv. 

For å ha kontakt og vite, kjenne og kunne styre seg selv for å leve godt, er det helt nødvendig å være i 1. posisjon og på førsteplass i det livet du er. Slik en skipper styrer skuta, skal du leve livet ditt gjennom å tenke og si: Jeg er. Jeg vil.  Ved at du lever godt, vil alle rundt deg også ha det bedre. Vi lever selv og vi lever sammen, og alt skal være godt. 

Redde mennesker blir sinte og grenseløse. Derfor skal du roe ned, puste og leve tillit til deg selv og være hel. Det er ikke enten – eller, feil eller riktig som gjelder nå. Det er den totale, udelelige helheten av vår verden. 

Du kan utvikle deg psykologisk fra nå og du vil lære noe fra dag til dag. Det er ikke noe som er viktigere for å leve gode liv. 

Jeg hjelper deg gjerne! Det er mitt kall og livsoppgave og formidle hvordan alt kan være mulig mellom mennesker. Samt hvordan du kan få det godt uansett alt og alle. Videre hvordan du kan skape noe godt sammen med en eller flere mennesker. Det er ofte en reise, kort eller lang, avhengig av hvor du vil. 

For at tilliten skal strømme gjennom din eksistens, 

Linda Mentora Nordskog

Linda Nordskog

Linda Nordskog jobber for tiden som prosjektansvarlig for forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via mentora tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Mot».

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Psykologisk krise 2020

Covid19 som mulighet