Hjem Nyheter Rapporten om Mina og Milla er klar

Rapporten om Mina og Milla er klar

Dødsfallet der de to 16 år gamle tvillingene, Mina og Mille, døde av overdose rystet mange. I etterkant har også tvillingenes mor fortalt om den håpløse kampen for sine to barn, og de store utfordringene i forebygging og behandling av psykiske helseutfordringer og rusproblematikk blant unge. I etterkant av dødsfallene har tvillingenes mor, Kirsti Skogsholm, vært åpen om kampen hun har stått i og fortalt om mangel på hjelp i både psykisk helsevesen og barnevernet. 

TV 2 skriver at de to jentene hennes led av alvorlige spiseforstyrrelser, men ble skrevet ut av psykiatrien og plassert på barnevernsinstitusjoner, til tross for en rekke advarsler om ar det kunne få fatale konsekvenser for tvillingene på 16 år.

De to jentene døde av overdose etter å ha utviklet rusproblemer i barnevernets omsorg.

Foto: Privat

Fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Etter en undersøkelse av helse- og omsorgstjenestene i forbindelse med dødsfallet til de 16 år gamle tvillingene Mille Andrea og Mina Alexandra Hjalmersen i Spydeberg i januar forrige år, har Statsforvalteren levert en rapport. I denne rapporten fastslås det at Sykehuset Østfold sitt psykiatriske tilbud ikke har oppfylt kravene til forsvarlig drift. Behandlingen tvillingene mottok, var så mangelfull at den regnes som et brudd på loven. Det skriver blant annet TV 2.

Rapporten peker på at det tok for lenge å få en ordentlig vurdering av jentenes helsebehov, og at den hjelpen de fikk, ikke var tilpasset deres spesifikke situasjon. Statsforvalteren påpeker også en mangel på kontinuerlig oppfølging i behandlingen, noe som ikke tjente tvillingenes beste interesser.

Kritikk rettes også mot Indre Østfold kommunes helse- og omsorgstjenester for ikke å ha levert adekvate tjenester til tvillingene. Verken familien eller jentene selv mottok den nødvendige støtten i tide.

Før deres tragiske død, var tvillingene i behandling for spiseforstyrrelser. Til tross for bekymringsmeldinger fra helsepersonell, ble de utskrevet fra psykiatriens døgnenheter og plassert i forskjellige barnevernsinstitusjoner.

Det ble rapportert om tvillingenes rusproblemer ved en av barnevernsinstitusjonene, noe som moren tolket som at de utviklet en avhengighet. I løpet av sin tid i systemet, var tvillingene innom 12 forskjellige institusjoner og hadde kontakt med over 100 forskjellige fagpersoner og terapeuter.

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com