in ,

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemd i oljestreiken – peker på Russland

Amerikansk olje synker til historisk lave priser.

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. 

Oljestreiken mellom Lederne og Norsk olje og gass startet 5. juli, og Lederne har varslet opptrapping av konflikten fra 6. juli. Det er varslet en ytterligere opptrapping fra 9. juli.

På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har partene nå sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.


– Det har ikke vært mulig for partene å finne en løsning. Jeg har derfor foreslått tvungen lønnsnemnd. Den varslede opptrappingen er kritisk i dagens situasjon, både med hensyn til energikrisen og den geopolitiske situasjonen vi står i med en krig i Europa, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding fra Regjeringen.

Med det varslede streikeuttaket fra 9. juli, vil over halvparten av Norges daglige gasseksport falle bort.

– Det er uforsvarlig å la gassproduksjonen stoppe opp i et så stort omfang som denne streiken de neste dagene anslås å medføre. Produksjonstallene faller dramatisk, og dette er meget kritisk i en situasjon hvor EU og Storbritannina er helt avhengig av energisamarbeidet med Norge, sier Mjøs Persen.

Utenriksdepartementet påpeker at Russlands angrepskrig mot Ukraina har svært store konsekvenser for forsyningssikkerheten i mange europeiske land.

Det er fare for ytterligere energiknapphet i Europa den nærmeste tiden. En reduksjon av norske gassleveranser vil forverre energikrisen og de politiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene.

Regjeringen understreker at Norge må gjøre alt som står i vår makt for å bidra til å opprettholde europeisk energisikkerhet og det europeiske samholdet mot Russlands krigføring.

– Partene er i utgangspunktet ansvarlige selv for å finne en løsning i slike saker, og det skal mye til før vi griper inn med tvungen lønnsnemnd. Men de alvorlige konsekvensene av de varslede opptrappingene har gjort at jeg ikke hadde annet valg enn å gripe inn, sier Mjøs Persen.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Dobbling i trafikkdødsfall på norske veier

Foto: Arbeiderpartiet

Norge godkjenner svensk og finsk Nato-medlemskap