in ,

Regjeringen letter på tiltakene

Foto: Arbeiderpartiet

Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre, mener Regjeringen som derfor åpner for enkelte lettelser.

– Vi prioriterer barn og unge og arbeidsplasser når vi nå letter på tiltakene. Blant annet åpner vi opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, sier statsminister Jonas Gahr Støre.


Han legger til at kommunene selv kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon. Samtidig letter Regjeringen i karantenereglene og ber kommunene prioritere ressursene der smittespredningen er størst.

Les også: Dette er de nasjonale tiltakene

I meldingen fra Regjeringen Støre påpekes det at justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Samtidig understreker de at de fortløpende vurderer tiltaksnivået, men vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar.

Har mer oversikt over omikron- situasjonen

Folkehelseinstituttet forventer at smittetallene vil øke fremover, men fastslår at viruset gir mindre alvorlig sykdom. Samtidig kan det bli flere innleggelser når flere blir syke i ukene fremover.

– Vi er nå i en ny fase av pandemien. Vi vet at omikron gir mindre alvorlig sykdom og at sannsynligheten for å bli innlagt på sykehus er redusert. De siste fire ukene har over én million nordmenn tatt vaksine og tilgangen på hurtigtester er økt. Vaksinene beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, sier statsministeren.

Kapasitetsutfordringer

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at en omikrondrevet vinterbølge verken er mulig eller ønskelig å stoppe. Hun sier videre at det ventes flere syke, økt sykefravær og økt belastning på helsetjenestene, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til tallene.

Håndteringen gjennom vinteren dreier seg nå om å bremse epidemien – med minst mulig inngripende tiltak. Målet er å unngå at for mange blir syke samtidig, slik at belastningen på helse- og omsorgstjenestene og samfunnet ikke blir for stor.

– Derfor mener Helsedirektoratet og FHI at det er nødvendig å beholde de fleste tiltakene, men anbefaler noen lettelser. Det avgjørende er at summen av smitteverntiltakene bidrar til å fortsatt beholde kontrollen, sier Kjerkol.

De endringene som nå gjøres, gjelder nasjonalt. Kommunene har fortsatt mulighet til å innføre, eller videreføre, strengere tiltak lokalt.

helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Sykefravær og endring i karantenereglene

Regjeringen gjør nå enkelte endringer i TISK-strategien, og legger blant annet om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad.

– De neste månedene vil mange bli smittet, og sykefraværet vil bli høyt. Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon. De endringene regjeringen nå gjør i kravene om smittekarantene, vil bidra til at flere kan leve normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet, sier helse- og omsorgsministeren.

Skjenking til klokka 23

Regjeringen innførte nasjonal skjenkestopp i midten av desember etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Nå mener etatene at det kan gjøres lettelser i tiltaket.

– Vi åpner nå for servering av alkohol, men med skjenkestopp klokken 23.00. Serveringen av alkohol skal skje ved bordene, siden dette bidrar til mindre bevegelse blant gjestene og sikrer smittevernet, sier Kjerkol.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

1 av 5 voksne hunder har artrose: Slik passer du på din firbeinte venn

Dette er de nasjonale tiltakene