NTB melder at regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett har lagt inn en økning av el-avgiften med  0,5 øre per kilowattime.

Dette skal visstnok være en måte å dekke inn tapte inntekter til staten ettersom den mye omstridte poseavgiften kastes på båten.

Den opprinnelige poseavgiften som skulle vært trådt i kraft 15 mars skulle bestå av en avgift på 1,50 kroner for hver pose av plast eller papir man kjøpte. Det ble etterhvert sådd stor tvil om miljøeffekten av en slik avgift og det skal være grunnen til at regjeringen dropper å iverksette avgiften. Man mener at å øke el-avgiften med 0,5 øre vil gi omtrent 300 millioner kroner til staten i merinntekt på årsbasis.

Billigere for deg

Den vanlige husholdning ville måtte betalt mer for poseavgiften enn for økningen i strømprisen. Man regner at hver husholdning vil betale rundt 100,-kr ekstra i strøm pr år som følge av økningen, mens dersom du hadde brukt 10 poser i uken ville du betalt 780,-kroner i året for dette.

Men så var det miljøeffekten da. Vil man oppnå noe bedre miljøgevinst med å øke strømprisene med 0,5 øre per kilowattime? Vil det få deg til å bruke mindre strøm?

Noen andre interessante tall fra forslaget til det reviderte statsbudsjettet inneholder blant annet:

– Støtten til Syria og nabolandene økes med 250 millioner, til totalt 1 milliard kroner.
– 38,8 millioner kroner ekstra til Oslo-politiet for ekstra vakthold på grunn av et skjerpet trusselbilde.
– 3 millioner kroner til forsøksprosjektet med dyrepoliti i Sør-Trøndelag.
– Friske midler til HV-øvelser i Forsvaret.
– Den omstridte poseavgiften som ble lagt på is tidligere i vår, fjernes.
– 106 millioner kroner ekstra til 64 tiltak mot barnefattigdom.
– Skattefradrag til ytterligere 15.000 uføretrygdede.