Hjem Nyheter Regjeringen strammer inn på tobakken

Regjeringen strammer inn på tobakken

I folkehelsemeldingen som ble lagt frem fredag presenterer regjeringen en ny tobakksstrategi.

– Vår visjon er en tobakksfri generasjon, og vi ønsker å legge til rette for at barn født i 2010 og senere blir gitt muligheten til dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen ønsker å innføre røykeforbud i private biler der barn er passasjerer, på utendørs lekeplasser, idrettsområder, holdeplasser og i fellesområdene til leilighetskomplekser.

– Barn og unge er en hovedprioritet. Barn bør bli beskyttet mot å bli avhengige av tobakk og de helserisikoene det fører med seg, sier Kjerkhol.

I tillegg ønsker regjeringen forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter. Dette for å hindre salg til mindreårige, og for å få bedre kontroll på hvilke produkter som blir ført inn i landet.

Samtidig ønsker regjeringen standardiserte innpakninger for e-sigaretter, og forbud mot smakstilsetting for e-sigaretter.

I New Zealand har regjeringen mål om å få bukt med røyking. Der er planen å heve aldersgrensa for kjøp av sigaretter med ett år hvert år. Dermed vil newzealendere som er for unge til å kjøpe røyk når loven innføres, aldri få lov til å kjøpe sigaretter.

Forbud mot tobakksprodukter, slik New Zealand i praksis har innført for barn og unge, omtales i den nye Folkehelsemeldingen, men det blir hvertfall ikke i denne omgang foreslått praksis fra Regjeringens side.

Helsedirektoratet beregnet i 2010 at røyking koster det norske samfunnet åtte milliarder kroner hvert år i direkte kostnader. Dersom man tar med de indirekte kostnadene er kostnadene forbundet med røyking hele 80 milliarder kroner.

Røyking fører til at om lag 5 000 nordmenn dør for tidlige dødsfall hvert år.

Samtidig sier regjeringen at et av hovedmålene i tobakksstrategien er at alle som ønsker det, skal få tilbud om gratis hjelp til å slutte å røyke.

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com