Prestasjonspresset på skolen kan være vanskelig for mange elever.

Hele tiden skal kunnskapen testet. Nasjonale prøver, avsluttende eksamener, gruppearbeid og lekser.

Og det verste med det hele. På slutten av skoleåret samles hele smørja i  tall- eller bokstavkarakter.

Det ville rektoren, Benita Sjöberg, ved Pusselbitens skole i Skåne i Sverige gjøre noe med.

Da elevene fikk sine karakterkort ved skoleavslutningen sendte hun med en oppmuntrende hilsen hjem:

– Husk at karakterene deres bare er et tall på hvor dyktig lærerne deres har vært på å nå frem. Du er mye mer fantastisk enn en tullete karakter, skriver hun på skolens Facebook-side

Foto: Facebook

Loading…