Verdensrommet er fullt av radiosignaler. Noen lager vi selv, andre kommer fra kjente astronomiske fenomener, og andre igjen gir oss noe mer hodebry før vi klarer å finne ut hvor de kommer fra og hva som forårsaker dem. Mest kjent er det mystiske «Wow-signalet» fra 1977, som ingen riktig helt har klart å finne ut av ennå. Nå kan det tyde på et nytt signal er funnet – som kan være minst like mystisk.

Det er det såkalte CHIME-teleskopet som står for oppdagelsen, som ble gjort da det utførte undersøkelser i en fjern galakse 1,5 milliarder lysår unna. Teleskopet plukket opp 13 såkalte FRB (Fast Rate Burst) signaler fra galaksen da et av dem skilte seg ut fra de andre. Det var regelmessig, og av en slik styrke at det vil ta vår egen sol hele 12 måneder å produsere den samme energien som dette ene signalet kom med. Kun en gang tidligere har det vært detektert et tilsvarende signal – heller ikke det lot seg umiddelbart forklare.

Fenomenet har bare blitt registrert en gang tidligere.

– Inntil nå har det bare vært et kjent tilfelle av repeterende FRB. Nå som vi vet det er to, skal vi ikke se bort fra det kan være flere der ute. Og med flere kilder tilgjengelige å studere, kan vi kanskje lære å forstå dette kosmiske puslespillet – hvor de kommer fra og hva som skaper dem, forteller Ingrid Stairs, astrofysiker og en av forskerne ved CHIME til den engelske nettavisen The Independent.

Er det intelligens? 

Ikke bare er det uvanlig med så sterke signaler fra så langt unna, signalet ble mottatt på bare 400MHz, noe som gir enda større grobunn for spekulasjoner. Noen spekulerer i om det kan være spinnende nøytronstjerne med svært høyt magnetfelt rundt seg, eller om det kan være to stjerner eller galakser som smelter sammen. Eller kanskje det er noe med intelligens som prøver å formidle noe til sine omgivelser.

Hva tror du? Er det en naturlig forklaring på fenomenet, eller kan det ha intelligent opphav? Del og lik artikkelen, og legg gjerne igjen en kommentar om hva du tror det kan være.