Hjem Forskning Roper varsku om mobilbruk for barn under 12 år: Så skadelig er det

Roper varsku om mobilbruk for barn under 12 år: Så skadelig er det

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

En fersk studie viser at det ikke er bra for barn under 12 år å ha smarttelefon.

Studien, som er utført av forskere ved Universitetene Milano-Bicocca i Italia og SUPSI-Universitetet i Sveits, avslører at jo tidligere barn får tilgang til mobiltelefon, desto større er sannsynligheten for at de presterer dårligere på skolen.

Overraskende funn

Studien konkluderer også med at tidlig tilgang til mobiltelefon ikke forbedrer barnas digitale ferdigheter, noe som overrasker professor Steinar Krokstad ved NTNU.

– Det er jo litt overraskende, sier Krokstad til P4. Han påpeker at et vanlig argument for å gi barn smarttelefoner har vært å forbedre deres digitale ferdigheter.

– Så dette er jo et litt oppsiktsvekkende funn i den sammenhengen, legger han til.

Krokstad, som er medlem av skjermbrukutvalget og mener Norge bør vurdere en aldersgrense på 16 år for smarttelefonbruk, hevder at det stadig kommer mer forskning som viser at smarttelefoner er skadelige for barns utvikling og psykiske helse.

– Vi mennesker er jo ikke født for å sitte å se på en skjerm. Det er jo helt andre ting vi vet er bra for barna våre, sier Krokstad.

Ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet har 9 av 10 norske tiåringer egen smarttelefon.

– Vi har jo innført dette uten noen god faglig begrunnelse, men bare fordi det har vært tilgjengelig, forteller Krokstad til radiokanalen.

Urovekkende, sier statsministeren

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) finner situasjonen bekymringsverdig.

– Jeg tror vi begynner å få kunnskap om dette nå som vi må ta på aller største alvor, sier Støre. Hans regjering har nedsatt et skjermbrukutvalg som skal levere sine anbefalinger innen 1. november i år.

– Det å ta mobiltelefonen ut av skolehverdagen er et opplagt første grep, men jeg tror vi må gjøre mer, sier Støre.

Regjeringen har nylig annonsert at de vurderer å innføre aldersgrenser for sosiale medier, og et innspillsmøte om dette er planlagt til 16. mai.

Her er en punktliste over konsekvenser for mye mobilbruk for barn under 12 år:

  • Dårligere skoleprestasjoner: Barn som får mobiltelefon tidlig, har større sannsynlighet for å prestere dårligere på skolen.
  • Reduserte digitale ferdigheter: Tidlig mobilbruk forbedrer ikke nødvendigvis barnas digitale ferdigheter.
  • Nedsatt psykisk helse: Økt skjermtid er knyttet til dårligere mental helse, inkludert høyere risiko for angst og depresjon.
  • Sosial isolasjon: Overdreven mobilbruk kan føre til mindre tid brukt på sosiale aktiviteter og samspill med jevnaldrende.
  • Fysiske helseproblemer: Langvarig skjermtid kan føre til fysiske plager som dårlig holdning, øyeproblemer og søvnforstyrrelser.
  • Avhengighet: Tidlig eksponering for mobiltelefoner kan øke risikoen for avhengighet til teknologi og sosiale medier.
  • Redusert oppmerksomhetsspenn: Hyppig bruk av mobiltelefon kan påvirke barnas evne til å fokusere og konsentrere seg over lengre tid.
  • Manglende utvikling av viktige ferdigheter: Tid brukt på mobiltelefoner kan gå på bekostning av tid brukt på å utvikle motoriske ferdigheter, kreativ lek og problemløsning.
  • Påvirkning på sosiale ferdigheter: For mye tid foran skjermen kan hindre utviklingen av viktige sosiale ferdigheter som empati, kommunikasjon og konfliktløsning.
  1. iphone
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com