Hun heter Madison Trevlin. Hun er 12 år gammel. Og hun er født med Downs syndrom. Forskere har kommet frem til at mennesker med dette syndromet har utfordringer med å bruke stemmebåndene. Dette resulterer blant annet i at de har vansker med å synge.

Dette ville ikke Madison akseptere uten videre. Med god støtte fra foreldrene spilte hun inn sin egen versjon av John Legends fantastiske sang «All of me».

Og det er ingen liten prestasjon hun står for. Madison må nemlig bruke dobbelt så mye energi som andre for å synge sangen sin. Jeg er dypt imponert!