in

Samfunnet trenger terapi

Det er noen åpenbare røde flagg i vårt samfunn nå. Det er noen ting som skjer som aldri har skjedd før. Hvordan ser det ut på de psykiatriske avdelingene og akuttmottakene nå?

Det ryktes at det er overbelastning, og at det er alvorlig behov for hverdagsterapi der også kjærlighetssorg tas på alvor.  Samtidig rystes økonomiene i mikro og makro, selv om vitterlig de rikeste blir kolossalt mye rikere. Dermed har ikke folk så god råd til å ta ansvar for sin psykiske helse og gå til en privat og ressursorientert terapitjeneste. Behovet har aldri vært større for hjelp til å leve våre liv med mening, tillit og glede enn nå. 

Jeg har skrevet til deg fra hjertet og jeg vil alt godt. Jeg håper du investerer tiden det tar å lese gjennom hele teksten uten å dømme, vurdere eller tro noe, kun observere det jeg faktisk skriver.


Massepsykologi – nei og ja avgjør din kvalitet som menneske

 

Du blir manipulert og du manipulerer, noe som er fint når intensjonen er god. Dersom en selger av noe du ikke ønsker vil forsøke å manipulere deg, så vil du ei gå i fella. Under ekstreme, nye eller unormale forhold kan nesten hva som helst skje med hvem som helst – hjernevasking.

De som er glad i deg, venner og familie, vil forsøke å påvirke deg til det de tenker er best for deg. Ingen vet det bedre enn deg. Det er klokt å lytte til slike råd med en viss avstand, slik at du selv kjenner, føler og tenker frem til det som du vet er det rette for deg. Mange velger for eksempel en utdanning for status (angst), eller fordi dette tilfredsstiller foreldrene. Flokkmentaliteten fører til at de fleste gjør det de tror flertallet gjør, men det kan skje fatale feil når grunnlaget er feil. Ergo er det viktig å være kritisk, og gjennom å lese, lytte og snakke med hele spekteret av meningsfeller vil du kunne ta en best mulig avgjørelse.  Systemene ønsker at du forholder deg til systemet, og myndighetene vil at vi skal adlyde deres råd og veiledning. Tilliten kan være ekte og autentisk, eller den kan være falsk, da det er frykten og egoet i oss som «snakker». Vi kan bli skremt og da kan vi bli aktiverte og i alarmberedskap, noe som gjør at vi er i en spredning med blodet fullt av kortisol (stress) og adrenalin (frykt). Dette gir en tilstand av helsebelastning, samt at vi ikke er i stand til annet enn «fight, flight, freeze», og dette skjer fenomenologisk i samfunnet verden over i dag. Det er en polarisering og en rekke tankefeller uten sidestykke.

Dersom en gruppe med makt, kontroll og penger ønsker mer av dette, som de ofte gjør, da dette er den egoistiske, grådige og fryktstyrte atferden som dessverre har en tendens til å regjere på toppene, skapes ubalanse, polarisering og opprør.  Begrepet maktsyk handler om at mye makt kan være skadelig for mange, på samme måte som at berømmelsen kan ødelegge det gode mennesket og fremme et monster uten empati og evne til å gi omsorg til andre.

År 2020 startet en epoke vi aldri hadde opplevd før i nyere tid, med en massesuggererende fryktspredning i mediene, konstant, intenst og massivt. Bak det som skjedde ligger det alt fra tilfeldige eller nøye planlagte målsettinger i en viss retning.

En av mine helter er Albert Einstein. Etter den andre verdenskrig og atombombingen over Hiroshima og Nagasaki klarte han å skape et enormt engasjement mot vold, krig, skade, ødeleggelser og utrygghet. Fred var ordet, og det ble en fredsbevegelse over hele verden.

Under uvanlige og uforutsette forhold som vi lever under i dag, er det viktig å stå sammen for det gode – freden og samholdet.

Dersom folkemasser protesterer og lager opprør har det alltid opphav i tvang, undertrykkelse og urettferdighet.

Derfor er frihet det viktigste ordet i disse dager.  Friheten til å snakke fritt, stille spørsmål og få skikkelige svar på det som skaper uro, samt bli behandlet verdig og med en balansert sinnstilstand, er en menneskerett uansett omstendigheter.

Nei og ja avgjør din kvalitet som menneske

Reklameprodusenter har en enorm kunnskap om hvordan få mottageren til å reagere på ønsket måte på sitt budskap, som ofte handler om at de skal kjøpe produktet. Kroppspresset er et eksempel på en konsekvens av mange tiår med reklame om hvilken mote og hvilken kropp som nå er ok og den som er kul. Dette har skapt spiseforstyrrelser, sosial angst, mobbing og dårlig økonomi med mye mer. Media har gjennom sine annonser skolert befolkningen til å bli storforbrukere av merkeklær

Vi lever med skjermene kontinuerlig, noe som gjør media svært mektige. Det er viktig å være kritiske til alt som blir betalt for og gir makt, kontroll og rikdom, da menneskers etikk og moral vingler jo mer de får betalt for noe.

Samtidig kollapser mediene ved at vi ikke betaler for noe lenger, men det kan hende at de mektigste selskapene og menneskene betaler for den påvirkningskraften mediekanalene besitter.

Det er mange krefter som vil ha deg med på sitt lag, og dermed blir du bombardert med ideer, tanker, meninger og trosystemer.

Politikerne ønsker din stemme, og de lover hva som helst rett før valget og tror på det der og da. Etter opphisselsen i valgkampen kommer de vel til seg selv igjen, og som alltid før vil politikerne ikke forhandle om de store, gode linjene, men krangle om fakta og saker slik at det går sakte bakover.

Du påvirker også, og har din frihet og ditt ansvar til å være verdig med integritet og godhet for det høyeste beste. Vi har ulike holdninger i livets ulike faser. 

Dersom holdninger ikke kan forenes blir det vanligvis konflikter, spenninger og uro. Dette tvinger en polarisert befolkning til ettertanke, grundigere vurderinger og det er viktig å skaffe mer kunnskap om alle aspekter.

Unngå å dømme eller gå i generaliseringsfella der du mangler kunnskap over det totale bildet.

Det er kun tap for en befolkning som mister respekten og toleransen for en annen gruppe. Holdningsmotsetninger skaper motstand, stress, aggresjon og det er «unfinished business» som vi trenger å få ferdig slik at vårt folk kan tåle hverandre, akseptere hverandre og godta hverandre, uansett om de vil ta en covid vaksine eller foretrekker forebygging og eventuell malaria medisin ved smitte av covid.

Tenk om noen har en agenda om å splitte folket?

Uansett er det en stor utfordring når det er polarisering, og den politisk korrekte gruppen ikke evner å se forhold fra den andre gruppens perspektiv, eller lytte til hva som faktisk blir sagt eller etterspurt av svar eller informasjon om.

Det er sterkt hvor ansvarlige vi er ved vår evne til å velge å si ja eller nei.

Om vi taper valgfriheten og blir tvunget til å ta vaksine direkte eller indirekte har samfunnet tapt sin kvalitet som verdens demokratiske overklasse.

Krise gir mulighet til å se klarere og finne den gode formen som virker for helheten

Teori til deg: Ingen forvirring = ingen utvikling.

Eksistens er livet og tilværelsen. Det handler om å leve livet du er slik det gir mening for deg, og ikke fordi noen forteller deg hvordan du skal leve, tenke, være og hva du skal fylle i livet ditt av produkter og aktiviteter.

Eksistensialisme er en filosofisk og litterær retning som legger vekt på væren og det å leve ut det som er i essensen av sin unike eksistens, og som legger vekt på valgets frihet og ansvar. Jeg anbefaler deg til å smelte motsetninger eller polariteter sammen til noe du kan forvalte og styre på en gang med fleksibilitet og integritet. Da lever du en balanse og der er det best å leve.

Fenomenologi er læren om fenomenene i en sammenheng. Det er ikke isolerte fakta på fakta i forhold til tingene i seg selv uten hele bildet av alt. I stedet for å diskutere og sloss om fakta fra hver sin synsvinkel, som er for lavt nivå, kan vi forhandle og få til noe gjennom å bruke fenomenologi og eksistensialisme sammen med respekt og aksept mellom oss.

Dersom det er mye stress og frykt vender vi tilbake til tidligere utviklingsstadium, noe vi i psykologien kaller regresjon. Det er mange som fortsatt har en fiksert 3 – åring eller 5- åring i sin voksne atferd, i situasjoner der noe trigger eller i unntakssituasjoner.

Alt som dukker opp i deg er figur av situasjonen du er i.  Vi ser i hele former. Det uferdige kan irritere oss. Vi har behov for å bli ferdige med ting, samt finne eller skape mening med det som er. Det som er kan aksepteres som det er, og det er mulig å gjøre det som er nødvendig for at det blir bedre. Du tar ansvar da for det som er og kan tenke og handle i forhold til:  Hva nå?

Den gode formen (The Good Form) handler om å se de gode formene og de gode figurene. Figurforming er styrt av hva vi vet fra før. Alle mennesker gjør så godt de kan! 

Grunnen til at jeg skriver til folk er at jeg vil øke bevisstheten og utvide perspektiver. Gjennom mitt arbeid i terapirommet ser jeg med gru hvordan gode og intelligente mennesker bruker sine ressurser helt motsatt av det som må være intensjonen. De bruker hjerneverktøyet (tankeverktøyet) feil, da det skal være godt å tenke eller i det minste komme noe godt ut av de problemene en av og til trenger å finne ut av og ta konsekvensen av.

Folk vet ikke at de ferske følelsene er et hjelpeapparat til å lede mot de behovet du dypest sett har i deg. Se på følelsene som en utvidelse av sanseapparatet, der du flyter godt på livsveien når du kjenner behagelige følelser, mens du trenger å foreta deg noe eller har behov for noe ved ubehagelige følelser. Kjeder du deg, trenger du å finne på noe. Det er din frihet og ditt ansvar. Er du trist så finn ut hva som skapte tristheten, og trøst deg selv med selv-medfølelse og aksept. Åpenbart kan du be om hjelp og støtte, men du kan ikke legge ansvaret for å leve livet ditt på andre enn deg selv. Du ble født til denne livsverdenen alene, og du vil gå ut av den alene. Du er alene i deg selv med din fornemmelse, oppfatning eller sansing (persepsjon), og den er sann. Endring kan du skape ved å støtte deg selv, være i kontakt og beskytte deg mot det som er giftig og betent, samt stress og press.

Merk at mange bærer på gamle følelser, fikserte triggere og en del giftige, psykologiske biffbiter som de har blitt påtvunget gjennom oppdragelse og sosialisering.  Alt det jeg skriver tilsier grunn til optimisme, positivitet og glede, for det er mulig å utvikle seg og endre seg alene og sammen. Vi kan få det godt sammen på et enda høyere nivå enn før 2020 da vi var temmelig bedøvet og stort sett halvdøde av avhengighet, slitenhet og sammenlignende livsinnstilling der andres vurdering var viktig.  Alle skjermene med alle inntrykkene overstimulerer både barn, ungdom og voksne!

Media, reklameindustri og politikk utnytter kunnskapen fra personlighetspsykologien grenseløst. Det resulterer i at folk blir utsatt for en hypnotisk manipulasjon i forhold til at status gjennom dyre biler, klær, kosmetikk og apotekvarer vil gi den statusen og større verdi. Klær skaper folk sies det, men det er du som blir skapt gjennom deg selv og da kommer karisma, utstråling og det autentiske uttrykk som er så tiltrekkende da det inngir til tillit.

Propaganda

Om noe er reklame så er formålet økt forbruk, mens ved propaganda så er innholdet rettet mot å påvirke holdningene innen politikk, religion, rusomsorg eller helsevesen osv. Reklamen appellerer åpenlyst til følelsene gjennom sine filmer av lykkelige og vakre modeller som har blitt slik fordi de bruker det aktuelle produktet som oftest er avhengighetsskapende, usunt, dyrt og på ingen måte etisk og moralsk forsvarlig for fellesskapet.

En dyktig propagandist serverer sitt budskap med rolig og behersket saklighet. Hen forurenser fenomenologien ved å unngå og snakke om eller svare på spørsmål om en ting, for så å overdrive fokuset og vektleggingen på noe annet, alt etter hva hen vil oppnå.

Den dyktige politiker eller leder vet at publikum krever fakta, og dermed blir dette gitt med et utvalg som er taktisk og strategisk i forhold til det som er ønskelig at publikum skal gjøre. Nyheten om en pandemi, de dramatiske tv -bildene og den massive repetisjonen og de grenseoverskridende tiltakene skapte et kollektivt psykologisk sjokk, samt satt oss i en alarmberedskap. Etter som svært lang tid gikk, kom tapene til uttrykk og det ble skapt mye lidelse. Isolasjon er også svært smertefullt og gir enorm individuell lidelse, samt at alle flokkene mistet sin styrke da de ikke fikk støtte og være ressurser for hverandre. Det er med dyp sorg at jeg lytter til historiene med all lidelse som nå klienter og andre kommer med. De forteller til meg som har taushetsplikt, men det er tabu å klage over ensomheten og alle tapene i pandemien. Det er mye vi har tapt nå av frihet til å si og tenke fritt, og sensureringen er et faktum.  Det er de mest redelige, gode, dyktige og kompetente menneskene som nå blir sensurert, da det er satt en politisk orden av hva svaret på det korrekte og riktige er. Denne kritiske vurderingen der en skal finne en løsning kan fungere ved en ulykke, der korrekt handling gjelder liv eller død. I vår situasjon har vi tid til å reflektere, lytte og tygge og i ditt eget sinn kan du tillate deg å tenke tanken om det kan ligge noen intensjoner som gjelder politikk, penger, makt eller legemiddelindustriens ønske (ført av de som eier den) om makten til å pushe sine avhengighetsskapende produkter på befolkningen. Det skader ikke å tenke, samt lese gjennom hva nettavisen Steigan.no faktisk skriver. Om du ikke har gjort det før, og nå gjør det så er det faktisk modent og klokt. Skal det ha noen misjon er det viktig å ikke ha forutinntatte holdninger, og unngå vurdering, men observer og sjekk ut dette. Da vil du se at det er mulig å se helhetlig på situasjonen i fenomenologiens og eksistensialismens lys.

I en uavklart og kritisk situasjon vil det være nødvendig med en rask, kraftfull og ofte autoritær vinkling, men når det går over tid og det ikke er dramatiske konsekvenser vil en slik autoritær ledelse skape splid.  Innen propagandaen er hersketeknikken og styresettet «splitt og hersk» en ønsket måte å polarisere befolkningen og utmatte dem ved at de skal sloss med seg selv i stedet for å tenke klart og samarbeide.

Hvem påvirkes av propagandaen? Er det personer med mangelfull utdanning som er lette ofre for propaganda? Tvert imot viser forskning at det som har mye kunnskap på det aktuelle området eller har mest å miste i form av makt, posisjon og status, er det som i størst grad påvirkes av propaganda.

Det betyr at de som vet en del om et politisk parti sine rammer, blir stadig mer sikker på hvem de skal stemme på.  Hvorfor er det slik? De «innvidde» utsetter seg i større grad for propaganda enn de «uinnvidde». Når dette skjer mottar de informasjonen på en utvelgende måte, og siler bort det som ikke passer inn med deres overbevisning. Slik er vi altså alle sammen.

Fra å diskutere og kun øke avstanden mellom to ulike overbevisninger, kan vi forsøke å forhandle der begge parter / grupper er interessert i å finne en ny forståelse som faktisk er nærmere det som er fenomenologien – sammenhengen, helheten og det store bildet. Ut i fra det er det ingen grenser for hva mennesker kan få til sammen når intensjonen har en god grobunn av tillit, godhet og verdighet med respekt og aksept for alle mennesker.

Samfunnet trenger terapi

Det er mulig å samarbeide og møte hverandre! Det er ikke opptil de få på toppen av pyramiden, for de har sagt a og da krever det styrke å si noe annet enn b… De har tatt sine valg og har sine overbevisninger og føringer. Det er opptil grunnfjellet av oss vanlige folk å tygge, reflektere, utvikle og stadig bli mer modne og kunnskapsrike.

Rådet fra en av mine mentorer lød: Bli kjent med alle typer mennesker, alle aldrer, kjønn, statuser og politiske grupper. Takket være at jeg er så heldig å få jobbe med alle typer mennesker i terapirommet på den måten som jeg tror på, så møter jeg alle de ulike menneskene. Det gjør det så mye lettere å ha et overblikk over helheten, og det er en spennende tid nå, og det er viktigere enn noensinne at det enkelte menneske, du og jeg, tar friheten tilbake og tenker helt og ikke stykkevis og delt.

 I gestaltterapi kaller vi det «The Good Form», og jeg og kollega Harald Slaatrem i Bergen Helhetsklinikk, bruker denne innfallsvinkelen i parterapi. Et møte mellom to samboere kan fortone seg giftig, sårt og vondt når de starter med å angripe hverandre, projisere på hverandre og hisse seg opp over gamle historier. Vi bringer dem til her og nå, samt deres intensjon om å leve godt sammen og fortsette sitt samliv. Videre ber vi dem om å snakke for seg selv, lytte aktivt til hva den andre ønsker og vi ber dem støtte seg selv til hva de selv vil og ønsker, for så å ta ansvaret for å leve så godt de kan. Ofte gasser og bremser folk på en gang, skylder på partneren sin for det som er deres eget ansvar og bli ferdige med uferdigheter og gammelt nag, misforståelser og skuffelser. Det skjer noe annet når partene forteller hverandre hva de setter pris på med hverandre. Det blir en kreativ tilpasning, og det skjer en fullstendig kontakt og forståelse mellom dem. Paret gjør noe annet sammen som er godt, og dermed har vi «The Good Form», og da kan de se de gode formene og figurene i livet i alle perspektiver og vinklinger.

Vi ser at parene kan bli fleksible og støttende på et øyeblikk, samt at de tilpasser seg kreativt til det beste som kan skje i situasjonen. Det får til det med den nærmeste som de kan få til på jobben og blant gode venner. Hjerneforskningen forteller oss at det skjer noe annet i hjernen når du får komplimenter og støtte som gjør at alt flyter bedre, som om du har smurt maskineriet emosjonelt, kognitivt og energetisk.  Fokuset er kontakt og med støtte, løfting, aksept og en god dialog og rettferdighet med de beste intensjoner for alle involverte, vil det være godt å være menneske alene og sammen. Det blir mer optimisme og en kan sette pris på det som er nå, og glede seg til det som kommer, med en forventning om at livet blir bedre og bedre – for trening gjør mester. Livet er et mesterskap i å lykkes med å leve godt, gøy og med tillit og glede.

Det ultimate plottet i enhver film eller roman står mellom det onde og det gode

Alt vi forstår skjer gjennom polariteter, og dermed har vi glede og sinne, snill og slem, godt og vondt osv. Det onde og det mørke trigges av det lyse og godhjertede. Ergo kan en se etter hvem som får mest juling i mediene for tiden. Er det gode mennesker eller er det de onde som blir trakassert og mobbet? Det er noe å tenke over.

Jeg vet du har rettferdighetssansen, og du kan ta det beste valget, eller du kan være feig.

Jeg nekter å tro at det skal lønne seg å skremme andre, skade andre, trakassere og drive med utfrysning.

Autoritære og uvennlige mennesker som er egosensitive, ytrestyrte og svært opptatt av makt, kontroll, penger eller for eksempel eiendomsgrenser er fylt med hjelpeløs umodenhet. De forpester alle felt de kommer inn i, og de sprer sitt gamle sinne og sin bitterhet. De kan ikke fordra barnelatter, glede og lykke, for deres drivstoff er av laveste sort, sabotasje av andres livsglede. Om de kan ødelegge, skade og gjøre noen lei seg, så er det en syk tilfredsstillelse av det. En vakker dag tror jeg at mennesker slipper å leve slik, på samme måte som jeg tror mobbing blir avskaffet, siden løsningen er å gi bøter. Det krever at vi alle står sammen i respekt, aksept og tar vare på hverandre.

Dessverre er det noen som aldri lærer å dele, varme og være gode med andre. De kan ikke lære det siden ingen i familien har lært det, og da blir det kaldt og det eneste som gir tegn til liv i en frossen kropp uten hjertevarme er en strøm av bitterhet, krenkelse og hat.

Slike giftige mennesker gjelder det å unngå. Av og til har de drevet terror i årevis i nabolag, på arbeidsplasser eller i familier. Dette tapper energi, forgifter relasjoner og folk frykter å bli innblandet. De lærer deg hvordan og hvorfor ikke du skal ha en slik atferd, samt hjelper deg til å sette grenser og utvikler deg til å mestre kunsten å ha det enda mer gledelig til tross for dette uakseptable som en bare må akseptere er tilfelle.

Hva med ansvaret for å stå opp for gode relasjoner, rettferdighet, glede og bli den beste versjonen av seg selv. Vi har alle ansvar for å sikre medmenneskelighet, kjærlighet og frihet. Om noen begynner å torturere samfunnet med surhet, hat, kontroll, makt og manipulasjon, så er det hjelpeløst og feigt med unnskyldninger og forklaringer.

Det eneste som hjelper er å stå opp for klarhet, sannhet og autentiske liv.

Autoritære handlinger og atferd er sjelden noen langvarig suksess. Ved akutte nødstilfeller er det som nevnt åpenbart godt å brøle «uuuut  det brenner!». Ellers er det en åpenhet, vennlighet, integritet og autoritet som vinner frem over tid.

Her er noen kraftfulle spørsmål du kan stille deg selv for et dypere og rikere liv:

Hva vil de si i min begravelse? Hvordan kan jeg endre meg for at flere skal være glad for at du er til.

Hva er mest viktig for meg i mitt liv, og hvordan kan jeg leve for å få dette til? 

Hva kan jeg være takknemlig for i dag? Ta ikke noe for gitt, for livet er kun nå.

Hver morgen kan du prime dagen slik du ønsker det.

Hver ettermiddag kan du ventilere ut gruff, gjøre triggere om til anker og reflektere over hvordan du lever i nået. Juster til det du har behov for. Lukk øynene og gå innover slik at du har stikkontakten i støpslet i selve essensen av det livet som er deg.

Hver kveld kan du takke deg selv for alt godt du har skapt av erfaringer og opplevelser, og det andre har gitt deg. Takknemlighet hver kveld er en helbredelse av bitterhet og bekymring.

Lykken er aldri utenfor deg selv – for den er inne i deg nå!

Vi trenger ikke noe utenfor oss, verken eiendom eller praktiske ting. Mange tror noe gjør dem glade og lykkelige. Vi er suksess når vi kan skape glede og lykkelige inne i oss, fordi vi velger det, og ikke på grunn av noe på utsiden. Alt på utsiden kan vi miste, og dermed kan du finne friheten ved å være hel og levende.

Om du føler deg tom, du har ingen kontakt og du kjenner deg fortapt, at du mister deg selv – så søk hjelp med oss slik at vi kan støtte deg til dine sannheter og alt som er i deg. Det er tro, tillit og mot til å leve det livet du er.

Står du i betente og giftige felt?  Da trenger du kompensasjon av det som er ekte, autentisk og dette moduset som er i oss selv.

Til slutt: det er fleksibilitet, balanse og vennlighet som virker – sammen med god kommunikasjon og stadig økt kvalitet på relasjoner.

Beste hilsen,

med håp om ro og fred med deg selv og verden.

Linda Mentora Nordskog

Psykoterapeut, pedagog og mental trener

Linda Mentora Nordskog tilbyr lederutvikling, teamutvikling, parutvikling med kontakt, relasjon og kommunikasjon og individuell hjelp online, telefon og fysisk i Bergen Helhetsklinikk i Strandkaien 16. Linda står bak forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via www.mentora.no tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Lederstigen»m.fl.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Ser du hvorfor internett reagerer på dette bildet av MDG-lederen?

Nå nyter Jim «Barnaby» Nettles livet som pensjonist