Hjem Forskning Sjekklisten som avslører en psykopat

Sjekklisten som avslører en psykopat

Mange nordmenn lider av personlighetsforstyrrelse.

Fiktive psykopater figurerer ofte i film og TV-serier, men det er langt fra utenkelig at du også kjenner personer med denne lidelsen.

Svenn Torgersen, professor i psykologi og ekspert på personlighetsforstyrrelser, anslår at det er rundt 10.000 nordmenn, i hovedsak menn, som er psykopater.  

Flere med psykopatiske trekk

Han mener at det kan være så mange som 100.000 nordmenn som har psykopatiske trekk og påpeker at man bør unngå samliv med en psykopat.

– De som lever med en psykopat, lider under det. Det er bare én ting å gjøre dersom du har følelsen av at partneren er psykopatisk, og det er å komme seg unna, har han tidligere uttalt til NRK.

Torgersen får støtte av psykiatrispesialist Randi Rosenqvist.

– Erfaringen er at de som lever tett med psykopater, begynner å tro at det er dem selv det er noe galt med. De brytes ned. Jeg har sagt at hvis man er gift med en psykopat, burde man springe. Man må ikke tro at dette går over, forklarer hun overfor NRK.

Mangelfull empati

Men hvordan ser man at en person er psykopat eller har psykopatiske trekk? Det kan være utfordrende. De typiske trekkene kan nemlig være vanskelig å identifisere.

Ofte er det langvarige og ekstreme varianter av allmennmenneskelige trekk som lyving, juksing og bedrag. En psykopat har mangelfull empati og vil alltid prøve å utnytte ting til egen fordel. De er også preget av ansvarsfraskrivelse, samt manglende respekt for normer og regler.

Hvordan kan man egentlig vite om noen er psykopat? Foto: Canva

– En psykopat skylder alltid på partneren for problemer i forholdet og møter enhver diskusjon med det for øye å vinne den.Han eller hun sykeliggjør sine nærmeste med kommentarer som: «Du burde vært innlagt» og «Det er du som er gal og vanskelig», forklarer sosionom og familieterapeut Jan Olav Røed til Klikk.no.

Sjekkliste

Men det er sannsynligvis ikke nok for å dra en konklusjon om en persons psykiske helse. Da kan den kanadiske psykologen Robert Hares sjekkliste være til hjelp. Den er av de mest omfattende diagnosesystemene vi har for å klassifisere en psykopat. 

Testen består av 20 sjekkpunkter og et enkelt poengsystem.  

  • Er du usikker på om vedkommende karaktertrekket: 0 poeng
  • Er du nesten sikker: 1 poeng
  • Er du helt sikker: 2 poeng

Tenk nøye gjennom hvert sjekkpunkt og sett poeng. Poengene summeres til slutt for å gi et resultat.

Testen gir bare pekepinn på psykopatenes kjennetegn. Det er bare spesialister innen psykiatri som kan stille en diagnose basert på sjekklisten. 

1) Glatthet/overfladisk sjarm
2) Egosentrisitet/storhetsideer om egen verdi
3) Behov for impulser/lett for å kjede seg
4) Patologisk løgnaktighet/bedrageri
5) Bløffmakeri/manipulering
6) Manglende anger eller skyldfølelse
7) Manglende dybde av følelser
8) Ufølsomhet/mangel på empati
9) Snyltende livsstil
10) Oppfarende/dårlig kontroll av sinne
11) Aktiv, seksuell adferd med flere partnere
12) Atferdsproblemer før fylte 12 år
13) Manglende realistisk langtidsplanlegging
14) Impulsivitet
15) Uansvarlig foreldreadferd
16) Hyppige ekteskap/samboerforhold
17) Ungdomskriminalitet før fylte 15 år
18) Svikt under prøvetid eller løslatelse
19) Manglende ansvar for egne handlinger
20) Flere typer lovbrudd blant følgende 10: innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, seksuelt overgrep, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel.

Resultat:

Over 20 poeng: Personen må regnes som et tvilstilfelle

Over 25 poeng: Vedkommende er innenfor grensene for den psykopatiske personlighetsforstyrrelsen

Del 1 (punkt 1-8) i testen består av åtte kjennetegn som representerer mellommenneskelige og følelsesmessige forhold.

Den forteller om en egoistisk, hensynsløs og angerfri måte å utnytte andre på, hvor selvopptatthet, storhetsfølelse og mangel på empati/innlevelse er typisk.

Del 2 (punkt 9-20) konsentrerer seg om lovbrudd og impulsivitet, med blant annet lav frustrasjonsterskel, kort lunte og antisosial og kriminell adferd fra ungdommen av.

Det er nødvendig med poeng fra både del 1 og del 2 for å kunne få den kliniske diagnosen psykopat – eller dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Det er også en forutsetning at karaktertrekkene er vedvarende.

  1. psykopat
  2. kvinnelig psykopat

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com