Hjem Fremhevet Skyver unge frem i vaksinekøen, og omfordeler mer til hardt rammede kommuner

Skyver unge frem i vaksinekøen, og omfordeler mer til hardt rammede kommuner

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Regjeringen endrer vaksinestrategien slik at unge over 18 år tilbys vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert. 

I tillegg vil Regjeringen går inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk.

Dette er de viktigste punktene fra pressekonferansen:

  • Unge skal få tilbud om vaksine tidligere. Aldersgruppen 18-24 år og aldersgruppen 40-44 år skal vaksineres samtidig.
  • Geografisk omfordeling av vaksiner. 24 kommuner på Østlandet, som har hatt et høyere smittetrykk over tid, skal få en høyere andel vaksiner.

– Vaksinene er et av våre viktigste våpen i kampen mot koronaviruset. Vaksinasjon er veien tilbake til hverdagen og til mer frihet. Jeg er glad for at befolkningen i Norge viser stor oppslutning til vaksinasjonsprogrammet. 1,5 millioner nordmenn har så langt blitt vaksinert. Vi nærmer oss minst 90 prosent vaksinasjonsdekning i de eldste aldersgruppene som har blitt prioritert så langt, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra regjeringen.

Tidligere vaksinering av unge

Regjeringen ga FHI i oppdrag å se på om vi skal prioritere unge høyere, og har besluttet å endre rekkefølgen i vaksinasjonen når alle over 45 år har blitt tilbudt vaksine. Da vil aldersgruppene 18-24 år og 40-44 år få tilbud om vaksine samtidig. Etter dem vil aldersgruppen 25-39 år tilbys vaksine. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Også Vorland-utvalget tok til orde for å prioritere unge. Når vaksinasjon av unge kan starte i kommunene vil variere noe, men det vil for enkelte kommuner skje allerede fra begynnelsen av juni.

– Regjeringen har gjennom hele pandemien prioritert barn og unge først. Selv om vi har forsøkt å verne dem så langt det har vært mulig, har mange unge likevel blitt hardt rammet av tiltakene. At unge kan ha mer kontakt med andre og leve friere liv er veldig viktig, samtidig vil det å vaksinere unge først bidra til å begrense smittespredningen, sier Solberg.

Åpner for sterkere geografiske omfordeling

I dag får Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog og Oslo 20 prosent flere vaksinedoser enn resten av landet.

Folkehelseinstituttet har nå anbefalt å gi flere vaksiner til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. De anbefaler at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, frem til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

Regjeringen ønsker langt på vei å følge rådet om ytterligere geografisk omfordeling av vaksinene. FHI vurderer at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst. Regjeringen går inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk. Det vil redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Regjeringen har også bedt FHI og Helsedirektoratet gjøre en rask vurdering av om listen over de kommunene som skal få flere eller færre doser bør oppdateres i lys av utviklingen siden listen ble laget, og pågående utbrudd.

De 24 kommunene på listen har hatt vedvarende høyt smittetrykk, men det må også vurderes om det er andre kommuner som har svært høyt smittetrykk som må prioriteres eller være nøytrale slik at de ikke må avgi doser nå.

https://www.facebook.com/statsministerenskontornorge/posts/1008224356249217

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker. Innbyggerne i disse kommunene utgjør om lag halvparten av Norges befolkning. 13 kommuner får ingen endring.

En slik omfordeling forutsetter at kommunene som må avgi doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å vaksinere betydelig flere personer enn de hadde planlagt for i siste del av juli.

En omfordeling vil tidligst kunne skje i fra uke 23.  

– Fordelen med en sterkere omfordeling vil være at innbyggerne i kommuner med vedvarende høyt smittetrykk vil få første vaksinedose raskere. Det kan også føre til at vi kan lette tidligere på tiltak som disse områdene har hatt over svært lang, og dermed gjenåpne hele landet samtidig, sier Høie.

På grunn av høyt smittetrykk i enkelte bydeler og høyt tiltaksnivå i kommunen, vil Oslo få anledning til å starte opp vaksinering av de under 45 år i prioriterte bydeler, når alle over 45 år er blitt tilbudt vaksine i de samme bydelene.

Ingen yrkesgrupper prioriteres for vaksinasjon

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre. Regjeringen har fulgt denne anbefalingen.

Prioritering av samfunnskritiske grupper utover helsepersonell vil ifølge instituttet skape et enormt merarbeid for kommunene uten en betydelig raskere vaksinering.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com