Hjem Nyttig Slik er de nye reglene for hjemmekontor

Slik er de nye reglene for hjemmekontor

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Under pandemien ble alle som kunne det pålagt å jobbe hjemme. Og mange ønsker fortsatt å jobbe hele eller deler av arbeidsuken hjemmefra, men reglene på området har vært 20 år gamle og lite tilpasset hverdagen i 2022. 

Alt i april i fjor sa daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ifølge Aftenposten at «hjemmekontor skal ikke være et lovløst område».

Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene. Mange forhold rundt dette må løses i samarbeid mellom partene på arbeidsplassen.

– Det er imidlertid behov for noen justeringer for å tilpasse regelverket mer til et moderne arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding fra Regjeringen.

Reglene om alminnelig arbeidstid, overtid, søndags- og nattarbeid, gjennomsnittsberegning av arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjelder ifølge arbeidstakerorganisasjonen Unio ikke ved arbeid i arbeidstakers hjem med den gamle forskriften.

– I stedet er det et eget sett med regler som i praksis betyr at arbeidsgiver i langt større utstrekning kan kreve at du jobber på ugunstige tider, både søndag og natt, med lengre intervaller enn hva som ellers er tillatt etter arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, sier Unio på nettsidene sine. De har vært blant pådriverne på å få en endring i nettopp dette.

Og denne endringen har blitt hørt når lovverket på området nå er oppdater, med gyldighet fra 1. juli i år. Særregler om arbeidstid oppheves.

– Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier Mjøs Persen.

Arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmearbeid. I tillegg er det noen særregler for hjemmearbeid som følger av forskriften. Forskriften krever blant annet at ulike forhold knyttet til hjemmearbeidet må avtales skriftlig.

Kravene til arbeidsmiljøet er også tilpasset arbeid i arbeidstakerens hjem. Forskriften kommer til anvendelse når arbeidstakeren utfører arbeid  i eget hjem, men sier ikke noe om når dette kan, eller skal, skje.

Dette er de viktigste endringene:

  • Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
  • De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com