in

Slik er snus statistikken i Norge

Foto: Unsplash

Her i landet er det ingen unormal ting å snuse. Det er utrolig mange som gjør det hver eneste dag, og det er noen interessante punkter i denne statistikken. Hva er det som gjør at flere unge snuser i Norge enn i Sverige, og er snusing mer utbredt blant et visst kjønn?

En øking i snusforbruket

Snus som Epok og andre merker er utvilsomt populært her i landet. Hele 15 prosent av befolkningen mellom 16 til 74 år sier at de bruker snus daglig. Dette tilsvarer 670 000 mennesker. Det er også 4 prosent som sier de snuser av og til, i følge tall fra 2021. Når det komme ritl kjønn så er det også store forskjeller, go her er det menn som desidert snuser mest. Blant menn er det nemlig hele 21 prosent som sier de snuser daglig, mens kun 8 prosent av kvinner kan si det samme.


Disse tallene har endret seg stort de siste ti årene, og det blir generelt sett brukt mye mer snus enn det det ble på den tiden. For menn har bruken av snus daglig gått opp fra 13 prosent til 21 prosent, og for kvinner har det gått opp fra 8 prosent til 21 prosent på denne tiden. Det har vært et stort skifte de siste årene, der flere har begynt å snuse og flere slutter å røyke. Snus er utbredt blant unge, ettersom det blir presentert til dem i tidlig alder, og det kan være med på å fremme sosiale øyeblikk og følging av trender, som blir sett på som positivt av enkelte.

Hvor snuses det mest?

Her i landet er det særlig et sted der de snuser mest, nemlig i Trøndelag. Her finner man altså flest mennesker i landet som snuser daglig, hele 17 prosent. I motsetning til Trøndelag, så finner fi færrest personer som snuser i Aust-Agder, der det kun er 10 prosent som snuser. Tallene er samlet inn i perioden 2017-2021, og er basert på fylkesavdelingen fra før 2020.

Det snuses like mye i Sverige og i Norge, men slik har det ikke alltid vært. Det ble etablert helt tilbake i 2008, fra Statistiska centralbyrån sine tall dette året. Her så vi at 12 prosent av befolkningen mellom 16 og 84 år brukte snus daglig, og mens kun 9 prosent av befolkningen 16-74 år i Norge gjorde det samme. I 2021 derimot er andelen som snuser daglig på 15 prosent i både Norge og Sverige. En av grunnen til den store økningen av snusere i Norge siden 2008 kan komme av røykeloven her i landet, som gjør det forbudt å røyke inne og enkelte steder utendørs i offentligheten.

Økt pris på tobakk

Det har vært snakk om prisøkning på snus og røyk i lang tid, og det har blitt gjort noe med prisen i 2022. Dette er et tiltak som blir gjort for å få færre mennesker i Norge til å snuse og røyke. Vi har sett lignende tiltak før, da det ble innført en regel som sa at alle snusbokser og røykpakker skulle ah et nøytralt utseende. Det ble ikke lengre lov å pynte innpakningen med farger, logoer og symboler, nå skulle alt ha den samme mørke brun/grønne fargen, og lik skrift.

I starten av 2022 gikk prisen på tobakk opp, 5.9% for snus og 6.5% for røyk. Det nye statsbudsjettet presenterte også prisøkninger for både alkohol og tobakk i Norge. Prisen på 100 gram snus øker fra 90 kroner i 2022, til 93 kroner i 2023. I tillegg til dette har det blitt foreslått at tobakk skal tas vekk

fra Tax Free kvoten når man er ute og reiser.

Konklusjon

Snus har definitivt etablert seg som en populær form for tobakk her i landet. Det er ikke mange steder i verden som bruker snus, og i enkelte land er det til og med ulovlig. Norge og Sverige er to land med mange snusere, og det er faktisk like mange som snuser daglig de to stedene. Likevel er det flere yngre som snuser i Norge enn i Sverige, også til tross for prisøkning og aldersgrenser. Her er det mest populært blant menn å snuse daglig, og Trondheim er stedet med flest faste snusere i landet.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

fotball

En konferanse som kan være verdt å få med seg

Sluttet å farge håret – Viser stolt frem de grå