Steve Wick er en del av Houstonpolitiet sitt program som retter seg mot hjemløse. Steve forklarer arbeidet sitt på en presis og enkel måte:

«Målet med arbeidet vårt er å eliminere klagene som retter seg mot uteliggere. Hvordan vi skal klare det? Få uteliggerne til å stå på egne ben, uten å måtte bo på gaten! Ganske enkelt, er det ikke?»

Houston sitt program som er rettet mot uteliggere startet som et pilotprosjekt i 2011. Man opprettet et eget team i politiet som skulle jobbe tett opp mot de hjemløse. Fokuset skulle være å skaffe bolig, hjelpe dem å skaffe seg nødvendig dokumentasjon som de ikke hadde (pass, fødselsattester, osv), hjelpe dem til å komme i kontakt med rette instanser for å få kontroll på fysiske og psykiske problemer – og til slutt skaffe dem en jobb.

Dette pilotprosjektet hadde så stor suksess at man nå har holdt på med det i over 4 år. På den tiden har dette teamet fått over 400 mennesker bort fra gaten, og inn i permanent bolig.

Teamet består av fire politibetjenter, og tre sosialarbeidere med spesialitet innenfor mental helse.

Se den lille dokumentaren om Steve Wick og arbeidet de utfører i videoen under. Kanskje en retning også Norge burde se?