søndag, april 18, 2021

Slik skal Norge gjenåpnes

Mest lest nå

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal legge frem planene for en gjenåpning av Norge i siste halvdel av mars.

Kjernen i gjenåpningsplanene vil ifølge VG bli en gradvis heving av tiltakene. Dette vil skje trinnvis, i fire etapper.

Helsedirektør Bjørn Guldvog håper Norge skal være fullstendig gjenåpnet innen året er omme. Han kan derimot ikke love at det blir store endringer med det første.


– De vesentlige skrittene må skje etter april, når vi har vaksinert alle i risikogruppene og alt helsepersonell, sier han til avisen.

Helsedirektøren forklarer at helsemyndighetene ser for seg en trinnvis gjenåpning i fire etapper

Dette er de fire fasene

Først vil det komme lettelser for prioriterte grupper, altså barn, unge og arbeidslivet. Guldvog ser for seg at disse grepene tidligst kan ventes i mai eller juni.

I fase to, fire til seks uker etter fase én, kan det trolig lempes på restriksjoner for arrangementer og reiseliv.

I den tredje fasen kan det ventes lettelser i kravene til avstand og gruppestørrelse. Kravene om hjemmekontor kan også stå for fall.

I den fjerde og siste fasen fjernes de grunnleggende smittevernrådene, som å vaske hendene og holde seg hjemme når man er syk.

Guldvog forklarer at systemet med testing, sporing, karantene og isolasjon trolig vil bli opprettholdt lenge.

Frykter mutasjoner vaksinene ikke virker mot

Helsemyndighetene opererer også med tre ulike scenarioer. Det aller beste som kan skje, er at alle i risikogruppene får tilbud om vaksine innen påske, mens resten av den voksne befolkningen i Norge får tilbud om vaksine før sommerferien.

I et litt mindre optimistisk scenario ser de for seg at vaksineringen blir noe forsinket, samtidig som virusmutasjonene får sterkere fotfeste.

Bjørn Guldvog
Bjørn Guldvog. Foto: Skjermdump Youtube

I begge disse tilfellene tror de at Norge kan gjenåpnes helt før nyttår. Dersom de mest pessimistiske forventnigenen slår til, der Norge rammes av nye mutasjoner som vaksinene ikke virker på, vil det derimot ikke være mulig med full gjennåpning inneværende år.

LES OGSÅ:

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter