in

Snus blir stadig mer vanlig i Norge

Foto: Unsplash

De senere årene har flere og flere i Norge valgt snus foran sigaretter. I dag er det faktisk like mange snusere i Norge som i Sverige. Ser vi på den yngre delen av befolkningen, er det nå flere som snuser i Norge og den siste tiden har netthandel av snus, fra for eksempel Swedishmatch.no blitt populært. Fortsatt er det flere eldre, svenske menn som snuser, sammenlignet med norske menn i samme alder. Derimot bruker flere norske, unge kvinner snus, enn hva tilfellet er i Sverige. 

I 2006 brukte 12 % av den svenske befolkningen mellom 16 og 84 år snus daglig. I Norge var tallet på 6 %. Ser vi på tallene fra 2021, viser de at andelen nå er 15 % i begge land. Grunnen til utjevningen kommer som følge av at veksten i den norske befolkningen har vært langt sterkere fra 2008 og frem til i dag, kontra veksten i den svenske befolkningen. 


Røykelovens inntog i Norge

I 2004 ble røykeloven innført i Norge. Vi fikk ikke lenger lov til å røyke inne på for eksempel restauranter og puber. Man tror at dette førte til at flere valgte snus fremfor røyk. Sverige fulgte etter med samme forbud i 2005, men i tiden før røykeloven var det en høyere andel røykere i Norge enn det var i Sverige. 

Snusing er mindre helseskadelig en røyking

Det er ikke til å stikke under en stol at også snusing har negative effekter på helsen vår. LIkevel er røyking langt mer farlig. Det man ser er at mange av de som snuser i dag enten er tidligere røykere, folk som ønsker å trappe ned på røykingen eller ungdom som velger snus fremfor røyk. 

De som tidligere røykte ville nok fortsatt med dette, hvis det ikke var for at de kunne gå over til snus. I Norge sier hver fjerde mann som har gått over fra røyk til snus, at dette hjalp dem med røykeslutten. 

Karl Erik Lund, Tord Finne Vedøy og Ole Røgeberg, alle forskere hos FHI, publiserte i 2020 en artikkel i Tidsskriftet, der de har redegjort for hvilke folkehelseeffekter ulike tobakksprodukter har. 

De viste til at snusbrukens nettoeffekt for folkehelsen til nå har vært positiv. Dette som følge av at mange har gått over fra røyk til snus. Hva det vil si i fremtiden, er mer usikkert. Det blir stadig færre røykere, og dermed vil ikke snus i like stor grad være en del av røykesluttprosessen. 

Hvit snus ulovlig i Norge

Den siste tiden har bruken av hvit snus økt. Dette er et alternativ til tradisjonell snus, der forskjellen ligger i at hvit snus er tobakksfri. Tobakksfri snus er ulovlig i Norge, da dette blir sett på som et nytt nikotinprodukt, så den hvite snusen du kjøper i Norge inneholder tobakk. 

Likevel er det et mindre helseskadelig produkt, da den hvite snusen her til lands er renset for nitrosaminer, som har kreftfremkallende egenskaper. Likevel har det liten helsegevinst å gå fra brun til hvit snus. Det er altså kun ved å gå fra røyk til snus at du kan oppnå helsefordeler.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Jacob Opheim

Jacob døde da han reddet gutt fra drukning – et år etter hedrer kona han på en helt spesiell måte

Ragnhild (73) har nettopp tatt lappen: – Jeg kjører forsiktig, men er ingen sinke