Hjem Nyheter Spesialenheten: Ikke grunnlag for å etterforske anmeldelsen fra Per Orderud

Spesialenheten: Ikke grunnlag for å etterforske anmeldelsen fra Per Orderud

Tidligere i vinter ble det kjent at Per Orderud hadde anmeldt tidligere Kripos-førstebetjent Tore Per Bakken for å ha laget falske bevis og vitnet falskt i retten. Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Bakken omtalte anklagene mot ham, og anmeldelsen, som absurde. Han avviste bestemt overfor Dagbladet at han har laget falske bevis og vitnet falsk i retten.

Nå har Spesialenheten for politisaker konkludert: «På bakgrunn av innledende undersøkelser mente Spesialenheten at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at vedkommende hadde avgitt en bevisst uriktig forklaring for retten, eller tilveiebrakt falske bevis,» skriver de i påtalevedtaket der de velger å henlegge saken uten etterforskning.

Mente at bevisene ikke ble dokumentert godt nok

Per Orderud skrev i anmeldelsen at Bakkens forklaring om, og håndtering av, et angivelig prosjektilfunn som ble brukt som et av Orderudsakens viktigste tekniske bevis mot ham aldri har vært dokumentert utover Bakkens muntlige forklaring i Lagmannsretten.

Under rettssaken forklarte Bakken at prosjektilet ble funnet i et trestykke han fant ved Vestengbrua i Ski kommune etter å ha blitt forklart at noen hadde prøveskutt med våpnet der.

Per Orderud skrev i sin anmeldelse at «Det påståtte prosjektilfunnet har aldri vært dokumentert med foto. Verken Bakken eller noen andre skrev den gang noen egen rapport om hvor prosjektilet ble funnet, hvem som var til stede da det ble funnet. Det fremgår dessuten av rapport fra Kripos våpentekniske ekspert at han mottok «treroten» men at han ikke undersøkte om det fantes noe spor etter at et prosjektil hadde vært i det trestykket som Bakken viste fram foto av i sin forklaring for lagmannsretten»

To trestykker ble til flere

Bildet som ble vist fram da Bakken forklarte seg for lagmannsretten, består av to trestykker som var satt mot hverandre uten noe synlig spor etter noe prosjektil.

Under rettssaken lyste Bakken med laserpenn mot trestykket for å vise hvor prosjektilet hadde sittet.

Etter flere forsøk lyktes det Per Orderuds advokat Arvid Sjødin og privatetterforsker Tore Sandberg å få tilgang til dette trestykket. De fikk utlevert med fem trebiter i stedet for to. Og tre av disse trebitene har aldri vært dokumentert. Orderud hevder at undersøkelsene de foretok ikke kunne finne noe spor etter at det skulle ha sittet noe prosjektil – hverken i de 2 opprinnelige trestykkene eller de 3 nye.

Ville kreve konspirasjon fra flere personer

Spesialenheten for politisaker skal etterforske og påtaleavgjøre saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten.

De viser til full av bly og kobber i en trerot som med tiden har blitt delt i flere deler, og sier at det ut fra dette må det legges til grunn at det er riktig at det på et tidligere tidspunkt var avfyrt ett eller flere skudd mot roten. De mener det er hevet over tvil at Bakken hadde sine ord i behold da han vitnet om at prosjektilet ble funnet i treroten.

«Det tilføyes også at dersom påstanden om uriktig forklaring for lagmannsretten legges til grunn (…) måtte det ha omfattet en konspirasjon som omfattet flere personer, blant annet vedkommende som bistod med gjennomlysningen på Gardermoen, kriminaltekniker I fra daværende Romerike politidistrikt og endelig politibetjent J som bistod både ved gjennomlysningen og kløyvingen av roten da prosjektilet ble funnet. At disse skal ha «plantet» et prosjektil fra drapsåstedet i en rotende som senere ble sikret fra Vestengbrua i Ski kommune, er spekulativt og en anførsel som ikke har grunnlag i de foreliggende dokumenter», mener Spesialenheten i sin konklusjon.

Spesialenheten mener at de foreløpige undersøkelseng gjennom sakens dokumenter og det innhentede materialet, gir tilstrekkelig grunn til å slå fast at det ikke er rimelig grunn til å anta at Bakken har avgitt en falsk forklaring for lagmannsretten eller fremsatt påstander som har medført en uriktig dom.

De mener derfor det ikke er saklig grunn til å starte en etterforsking i denne situasjonen.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com