Hjem Forskning Studie forklarer det spesielle båndet mellom bestemødre og barnebarn

Studie forklarer det spesielle båndet mellom bestemødre og barnebarn

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

En studie gir ny innsikt i hvorfor bestemødre har et annet forhold til sine barnebarn enn til sine egne barn.

Studien, publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B, utført av et team av antropologer og nevrovitere, så nærmere på den spesielle dynamikken mellom bestemødre og barnebarn og bekrefter at; bestemødre er stort sett bra for deg.

Forskerne undersøkte forholdet til 50 bestemødre ved å vise dem bilder av deres egne barn, barnebarn, en ukjent voksen og et ukjent barn mens de monitorerte hjernens aktivitet med funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI). Deltakerne fylte også ut spørreskjemaer om deres forhold til barnebarna, inkludert graden av omsorgsaktiviteter de deltar i.

Spennende funn

Resultatene avslørte nye og interessante detaljer om hvordan ulike typer empati fungerer i bestemødres forhold til sine barn sammenlignet med deres barnebarn.

James K. Rilling, hovedforfatter og professor i antropologi, psykologi og adferdsvitenskap ved Emory University, forklarte til TODAY at når deltakerne så på bilder av sine barnebarn, observerte forskerne aktivering i hjerneregioner assosiert med emosjonell empati. Når bestemødrene derimot så på bilder av barnets forelder av samme kjønn (ofte bestemorens eget barn), var det mer aktivering i områder knyttet til kognitiv empati.

bestemor
Foto: Canva

– Emosjonell empati handler om å kunne føle andres følelser, mens kognitiv empati dreier seg mer om å forstå på et kognitivt nivå hva noen tenker eller føler og hvorfor, sier Rilling.

Disse funnene antyder at når mødre engasjerer seg med sine barnebarn kontra sine barn, kan de adoptere disse ulike mentale perspektivene.

Studien viste også at jo mer en bestemor ønsket å være involvert i omsorgen for barnebarnet, desto mer aktivitet viste hun i hjerneregioner knyttet til kognitiv empati.

Forskjellige meninger om oppdragelsen

En av de mest fremtredende utfordringene som ble belyst gjennom intervjuene var meningsforskjeller mellom besteforeldre og foreldrene når det kommer til barneoppdragelse. Rilling rapporterer at dette ofte kan skape spenninger, ettersom generasjonene kan ha forskjellige syn på hva som er beste praksis for å oppdra barn.

bestemor
Foto: Canva

Besteforeldrerollen: En jobb man kan «levere tilbake»

Til tross for utfordringene, er det også elementer av besteforeldrerollen som blir sett på som mer avslappende sammenlignet med foreldrerollen. Rilling deler at mange bestemødre spøkte om fordelene ved å kunne «levere tilbake» barnebarna. «Det er ingen fulltidsjobb å være bestemor,» forteller han om tilbakemeldingene fra bestemødrene, som peker på fleksibiliteten og mindre ansvar som et frigjørende aspekt ved besteforeldrerollen.

Mer tilstede som bestemor

Videre nevner mange av bestemødrene at de føler seg mer til stede i barnebarnas liv nå sammenlignet med da de oppdro sine egne barn. Faktorer som tidligere tidsklemme og økonomisk press er ofte mindre fremtredende for bestemødrene nå, noe som gir dem en større mulighet til å nyte tiden med barnebarna uten de samme stressmomentene.

Bedre å være bestemor enn mor

Interessant nok uttrykte flere av de intervjuede bestemødrene at de faktisk foretrakk rollen som bestemor fremfor rollen som mor. Dette skyldes i stor grad de reduserte kravene og økt frihet, samt muligheten til å ha en mer avslappet og lekpreget tilnærming til barnebarna.

Studiene og intervjuene utført av Rilling bidrar til en dypere forståelse av besteforeldres betydning og opplevelse i det moderne familielivet, og understreker de særegne og verdifulle aspektene ved denne rollen.

  1. besteforeldre
  2. gravid kvinne

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com