Sverige vil kastrere pedofile overgripere for å forhindre nye overgrep.

162

I Sverige dømmes rundt 200 personer i året for seksuelle overgrep mot barn. Nå skal man teste ut om en metode med medisinsk kastrering kan få tallene ned. 

I en unik studie skal svenske forskere teste om kastrering kan forhindre at pedofile overgripere begår nye seksuelle overgrep mot barn.

Christoffer Rahm er spesiallege i psyktriatri og jobber Karolinska Universitetsykehuset i Huddinge. Han forteller til Dagens Nyheter at man i dag mangler behandling som er akutt risikoreduserende, og at man derfor vil forsøke denne metoden.

 

I 2015 ble 250 personer dømt for overgrep mot barn i Sverige.

Tv2 har tidligere skrevet at også i Norge er overgrep mot barn et økende problem. Fra 2013 og til i dag har antall seksuelle overgrep steget med vanvittige 82% her til lands.

I dag finnes det ingen behandling som har dokumenter effekt på pedofili. 

Christoffer Rahm forteller til Dagens Nyheter:

«Seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem, som er svært vanskelig å få bukt med. En strategi er at de som har dette problemet får behandling og hjelp til å håndtere sykdommen, og det er der en risikoreduserende behandling kan skje.»

Han tilføyer at stor sexlyst er en av risikofarene ved pedofili. Psykiaterens hypotese er at medisinsk kastrering kan gi minsket sexlyst og dermed minske risikoen for overgrep.

Andre risikofaktorer som avgjør om pedofile utfører overgrep er manglende selvkontroll og lite empati. Disse egenskapene reguleres i noe grad gjennom testosteron. Derfor har man et håp om at medisinen også kan ha en effekt i den sammenheng.

Det blir spennende å se hvilke resultat svenskene kommer frem til når de har utført forskningsprosjektet sitt. Tror du dette hadde vært noe for også Norge? 

SISTE NYTT

Advertisements