Hjem Forskning Sykehustall bekrefter: Koronavaksiner gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom

Sykehustall bekrefter: Koronavaksiner gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Fullvaksinerte har kortere liggetid og lavere risiko for å trenge behandling i intensivavdeling viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Koronavaksiner gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom, selv om de ikke beskytter 100 prosent mot smitte og sykdom. Også fullvaksinerte kan bli smittet og noen vil kunne trenge behandling i sykehus. Spesielt gjelder dette for eldre og personer med annen underliggende sykdom.  

–Studien viser at det er forskjeller i pasientforløp mellom vaksinerte og uvaksinerte som innlegges i sykehus med koronasykdom. Dette er nyttig og viktig kunnskap for sykehusene i arbeidet med å planlegge pasientbehandling og kapasitet i en tid med økende smitte, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet.  

Watle forklarer videre at studien også viser effekt av koronavaksinasjon. Selv om noen fullvaksinerte blir alvorlig syke og havner på sykehus, er sykdomsforløpet ofte kortere og mindre alvorlig enn blant de uvaksinerte.  

Studien har sett på liggetid i sykehus for covid-19 pasienter under perioden 1. februar – 30. september 2021, og risiko for intensivbehandling og dødelighet, blant de som var delvaksinert eller fullvaksinert med mRNA-vaksine sammenlignet med uvaksinerte pasienter med covid-19.   

– Nå som størstedelen av befolkningen i Norge er vaksinert mot koronasykdom er det en naturlig følge at en økende andel av de sykehusinnlagte er vaksinert. Det er imidlertid fortsatt slik at risikoen for å få alvorlig covid-19-sykdom blant voksne er betydelig høyere hvis du er uvaksinert, avslutter Watle. 

Det ble brukt nasjonale registerdata for undersøkelsen. 2361 pasienter ble inkludert i studien der 70 (3%) var delvis vaksinerte og 183 (8 %) var fullvaksinerte.  

Fullvaksinerte pasienter 18-79 år hadde et kortere sykehusopphold totalt sett. Fullvaksinerte hadde også lavere odds for innleggelse i intensivavdeling.  Det ble ikke sett noen forskjell i liggetid for pasienter som ikke ble innlagt på intensivavdeling, og heller ikke forskjell i sannsynlighet for dødsfall på sykehus mellom vaksinerte og uvaksinerte pasienter.  

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com