Hjem Nyheter Tidligere riksadvokat vil begrense Breiviks mulighet til å søke prøveløslatelse

Tidligere riksadvokat vil begrense Breiviks mulighet til å søke prøveløslatelse

Slik lovverket er nå kan Anders Behring Breivik søke seg prøveløslatt hvert år. Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch mener loven bør endres for å begrense denne muligheten.

– Det synes å være veldig tydelig, basert på det som kommer frem i media, at Breivik har hatt veldig liten progresjon i sin personlige utvikling. Jeg skal være veldig forsiktig med å spå hvordan denne vil utvikle seg videre, men mye tyder på at man om ett års tid vil være i nøyaktig samme situasjon som i dag, at han vil utgjøre samme gjentagelsesfare, sier tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch til VG.

Rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt er nettopp avsluttet. Rettssaken har satt følelsene i kok for mange. Flere overlevende etter terrorangrepet på Utøya og foreldre som mistet barna sine har opplevd saken som svært tung.

Bakgrunnen for at han kan begjære seg prøveløslatt er at Anders Behring Breivik er ilagt forvaring.

Forvaringsdom er forbeholdt de farligste forbryterne, og kan idømmes dersom det anses å være fare for nye alvorlige forbrytelser etter endt soning av den vanlige fengselsstraffen. I prinsippet risikerer forvaringsdømte å sitte i fengsel livet ut.

Under rettens siste dag var aktor og statsadvokat Hulda Karlsdottir tydelig på at Breivik fremdeles er svært farlig, og at hun ikke tror på terroristens lovnader om at han har tatt avstand fra vold og terror.

Karlsdottir la ifølge VG også frem et åtte sider langt tettskrevet brev Breivik skrev i februar 2020, der det fremkommer at han har planlagt for rettssaker annethvert år etter 2021.

VG skriver nå at Busch uttaler til Rett24 at Straffeloven bør endres til (nytt tillegg i fet tekst): «Den domfelte kan ikke begjære prøveløslatelse før 1 år etter at forvaringsdommen eller en dom som nekter prøveløslatelse, er endelig. Ved særlig stor gjentagelsesfare for alvorlige lovbrudd som omhandlet i § 40, kan retten beslutte at ny slik sak ikke kan begjæres før det er gått inntil 3 år.»

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com