Er det lenge siden du tilbragte tid med din mor? I så fall burde du besøke henne umiddelbart, for det kan faktisk forlenge livet hennes betraktelig!

En studie utført i 2012 viser nemlig at ensomhet er en viktig faktor når det kommer til livskvaliteten hos eldre, og typiske symptomer på ensomhet kan være depresjon, kognitive hemmelser og helseproblemer som hjerte- og karsykdommer – noe som igjen kan medføre en tidligere alderdom og i verste fall død.

I undersøkelsen studerte forskerne 1600 godt voksne mennesker innenfor et alderspenn på sju år. De fant ut at 23 prosent av de som oppga de følte seg ensomme døde i løpet av de seks årene undersøkelsen pågikk, mens kun 14 prosent av de som oppga de hadde selskap gjorde det samme.

Resultatet, som ble publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine, var det samme, selv etter en undersøkelse hvor kriteriene gikk på pasientenes helse og sosialøkonomiske status. Det var ingen forskjell.

En annen undersøkelse, publisert i tidsskriftet PLoS Medicine i 2010, viser at de sosiale forhold kan være minst like viktige for å forlenge livet som det er å ha en sunn vekt og være aktiv i stedet for å sitte stille.

– Våre sosiale relasjoner er viktige, ikke bare på grunn av vår livskvalitet, men også i forhold til hvor lenge vi lever, sier studiets forfatter Julianne Holt-Lunstad, PhD og dosent i psykologi ved Brigham Young University i Utah.

– Gjennom hele menneskehetens historie har vi stolt på hverandre for å overleve. Vi har hjulpet hverandre med å finne livsnødvendige ting som ly og mat, og selv om vi har utviklet oss og i dag lever betraktelig mer selvstendig, kan det fortsatt virke som om våre relasjoner til hverandre påvirker evnen til å overleve, sier Julianne Holt-Lunstad.

Latter er en effektiv medisin

Forskning viser at ensomhet og sosial isolasjon er skadelig for helsen, faktisk i så stor grad at det overgår både røyking og overvekt. Å omgås med nær familie og gode venner fører ofte til glede og latter, noe som har vist seg effektiv i forhold til styrke immunforsvaret og å forebygge høyt blodtrykk. Samtidig som det også stimulerer blodomløpet og gir økt hjerneaktivitet.

Så hva venter du på?

Planlegg et besøk hos din mor eller far – omgås og le med hverandre!

Å tilbringe tid med dine foreldre gavner også deg selv. Du blir klokere og får en unik mulighet for å lære noe på tvers av generasjonene. Og helt ærlig, ingen forstår deg så godt som dine egne foreldre!

La forskningen komme til sin rett, og del gjerne denne artikkelen i de sosiale media slik at flere vil forstå hvor viktig det er å ikke glemme sin mor eller far!