søndag, januar 24, 2021

Tre måter barn holder andre barn utenfor

Mest lest nå

Noen barn gikk rundt alene i nesten en time. Andre fikk leke en stund, men bare på visse betingelser. En ny studie viser en systematisk ekskludering som lærerne sjelden legger merke til.

Da universitetslektorene Helene Elvstrand og Lina Lago startet observasjonene ved tre store fritidssentre i to mellomstore svenske kommuner hadde de ingen forventninger eller hypoteser om hva de trodde de ville se. De bare observerte.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før de la merke til systematisk eksklusjon.


Les også: Dan har en oppfordring til alle foreldre etter å ha sett hva mobbing gjør med barn

– På fritidssentre kan forskjellige verdier komme i konflikt med hverandre. Aktivitetene er frivillige og barna har stor innflytelse. Samtidig er alt fleksibelt. Gruppen skifter hele tiden, barn krysses av på lister når de går hjem og de beveger seg mellom rom og aktiviteter, ute og inne, sier Helene Elvstrand til det svenske lærerforbundets medlemsblad, lararen.se.

Under disse forholdene er det lett for barn å havne i trøbbel, viser studien til Helene Elvstrand og Lina Lago.

Studien konkluderte med at det er tre typer vanlig utestenging: betinget deltakelse, usynlighet og avvisende handlinger.

Les også: 11-åring tok livet sitt – ved sønnens grav lovte faren han skulle vie resten av livet til å knekke mobbing

Den betingede deltakelsen er beskrevet som en situasjon der noen gutter løfter en bøtte opp og ned fra en klatrestativ. En annen gutt, kalt Ville i studien, står alene på bakken ved siden av seg og ser på. Etter en stund går han til bøtta når den er nede på bakken og måker i sand. På denne måten blir han en del av spillet. De andre guttene godtar dette, løfter bøtta, kaster ut sanden, løfter den ned og ber Ville om å fylle på mer.

I den neste kategorien av systematisk ekskludering, usynlighet, beskriver forskerne barn som vandret rundt alene uten at noen, verken barn eller ansatte, henvendte seg til barnet. Det kunne pågå i opptil en time.

– Dette gjorde veldig vondt å se. Vi må forstå at det er et stigma i å være utenfor. På fritidsklubber jobber de noen ganger med kompis-soner der barn oppfordres til å gå og stå hvis de ikke har noen å leke med. Men disse barna ber ofte ikke om hjelp. De prøver i stedet å skjule ekskluderingen ved å bevege seg rundt eller forflytte seg mellom forskjellige rom innendørs, sier Elvstrand og Lago.

Les også: Med hjelp av to epler lærte denne læreren elevene sine noe om mobbing

At heller ikke personalet oppdager usynligheten, og til og med er en del av det, kan i noen tilfeller forklares med at det er mange barn og få voksne. Men ikke alltid, understreker Elvstrand.

Med den siste kategorien, avvisende handlinger, sikter forskerne mot verbal eksklusjon. Det er lettere å si nei til noen som spør om de kan bli med, enn til noen som sørger for å henge seg med gjennom handling.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter