in ,

Tre ting å tenke gjennom hvis barnet ditt fikk telefon til jul

Mange barn har fått sin første telefon til jul. Men før barnet får tilgang på nettet, og dermed hele verden, er det noen ting man bør tenke gjennom.

Sender du niåringen på bytur alene? For de fleste foreldre er svaret på det spørsmålet nei. Sannsynligvis drar dere sammen.

Som voksen kan du forklare hvor i byen det er noe morsomt å oppleve og hvilke strøk som kan være litt skumle.


På hjemveien snakker dere sikkert om turen – både det som var fint og om det var noe som ikke gikk like greit.

Vær sammen med barna når de skal på nett for første gang

På samme måte bør barn tilbys en trygg hånd å holde i når barnet skal på nett for første gang, sier Mari Velsand som er direktør i Medietilsynet. 

Hun oppfordrer foreldre til å sette seg inn i hvilke apper og tjenester som er aktuelle, hvilke aldersgrenser som gjelder, og til å ta stilling til hva man ønsker at barnet skal få lov til å bruke.

– Snakk også med barnet om det oppfordrer Velsand.

Hun påpeker også at det allerede fra tidlig alder er lurt å forberede barnet på at det kan komme over ubehagelig eller skremmende innhold på nett, og at det er viktig å si fra til en voksen dersom det skulle skje.

Gjennom å bruke foreldrekontroll og innstillinger i de ulike appene, kommer man et stykke på vei. Men presset om å åpne opp for tjenester med høyere aldersgrense kommer fort. Og da er rådet fra Medietilsynet at du bør ha satt deg inn i de ulike aldersgrensene – og hvorfor de er satt.

To typer aldersgrenser for sosiale medier

Det finnes to typer aldergrenser for sosiale medier: Den ene er aldersgrense for innsamling av personopplysninger, og den andre er aldersgrense for innhold.

I 2018 kom det nye personvernregler i Norge som sier det ikke er lov til å samle inn og bruke personopplysninger til barn under 13 år uten samtykke fra foreldrene.

Det er altså ikke ulovlig for barn å være på sosiale medier før de har fylt 13 – men dersom de skal ha egen profil må de ha tillatelse fra foreldrene. 

I tillegg til denne aldersgrensen har mange tjenesteleverandører egne aldersanbefalinger ut fra hvilke målgrupper de mener tjenesten eller innholdet de formidler passer for.

Google Play og Windows klassifiserer for eksempel sine apper og spill ut fra den europeiske merkeordningen PEGI, mens Apple har et eget aldersgrensesystem. 

– Disse aldersanbefalingene kan hjelpe deg med å finne ut om den aktuelle tjenesten er ment for aldersgruppen til ditt barn, men til sjuende og sist er det viktig at du selv tar stilling til om det er noe du ønsker at barnet ditt skal få tilgang til, sier Velsand.

Tre råd om sosiale medier

Medietilsynet har tre råd til deg som vurderer om barnet ditt skal få tilgang til sosiale medier som TikTok, Snapchat eller Instagram:

– For det første bør du vurdere eget barns modenhet, sier Velsand.

Hun råder foreldre til å tenke på om barnet kan takle utfordringer som kan oppstå på nett.

– Føler du deg sikker på at barnet sier ifra dersom det skulle skje noe ubehagelig eller skremmende, for eksempel hvis fremmede tar kontakt eller et bilde kommer på avveie, spør hun som eksempel på noe foreldre bør vurdere.

Om barnet skal få bruke sosiale medier, bør man opprette profilen sammen med barnet.

– Gå gjennom sikkerhets- og personverninnstillingene, og diskuter hvilke innstillinger det er lurt å velge og hvorfor, tipser Velsand.

I starten kan man også vurdere om barnet kun skal få en privat bruker.

Den første tiden barnet er på nett bør man også følge godt med.

– Ta deg tid til å snakke om opplevelser og erfaringer, og still åpne spørsmål. Hvis du er interessert og lyttende, blir det også enklere for barnet å komme til deg dersom det skjer noe som ikke er greit, sier hun.

Et tredje råd Medietilsynet har til foreldre er å diskutere med andre foreldre, for eksempel i klassen, når det er greit å åpne opp for å opprette profiler i sosiale medier, og hvilke apper barna skal få tilgang til.

– Felles regler gjør det lettere både for barn og foreldre. Det er like viktig å passe på at ingen faller utenfor på nett som i det fysiske samværet. Snakk med barnet ditt om at det er viktig å inkludere også digitalt, og at ekle kommentarer og utestenging ikke er ok, sier Velsand.

Hun viser til at dagens barn og unge lever digitale liv allerede fra en ung alder. Ifølge Barn og medier 2020-undersøkelsen er ni av ti barn og unge mellom 9 og 18 år på sosiale medier. Halvparten er på allerede fra 9-årsalderen.

– For de fleste er det både morsomt og lærerikt. Men i startfasen, og en god stund framover, trenger de en trygg hånd, på denne arenaen som på så mange andre. Gaven du ga bort til jul er garantert populær. Men du bør også gjøre ditt for at den blir tryggest mulig for barnet ditt, avslutter Velsand.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

minst alkohol

Annenhver nordmann mener det drikkes for mye rundt barn på nyttårsaften

Grepene som reduserer risikoen for Alzheimers