in

Trekkene som avslører en kvinnelig psykopat

Foto: Pixabay

Fire særtrekk skiller kvinnelige psykopater fra mannlige.

Psykopati er ikke en egen diagnose, men en undergruppe av dyssosial og antisosial personlighetsforstyrrelse.

Det er heller ikke et enten-eller-fenomen. Man kan være mer eller mindre psykopatisk.


NHI forteller at for å avdekke om noen har psykopatisk personlighetsforstyrrelse, så benytter man en sjekklisten bestående av spesifikke personlighetstrekk som er til stede ved psykopati, deriblant:

  • Overflatisk sjarm
  • Grandiose følelser av egenverdi
  • Behov for stimuli/lett for å kjede seg
  • Manipulerende
  • Patologisk løgnaktighet
  • Parasittisk livsstil
  • Mangler empati
  • Manglende evne til å ta ansvar for egne handlinger
  • Kriminell allsidighet

Psykolog, advokat og forfatter Grethe Nordhelle har gjennom sitt arbeid møtt mange mennesker med psykopatiske trekk, og forklarer hva som kjennetegner den kvinnelige psykopaten.

– Hun gir seg aldri, og kan «gå over lik» for å få det slik som hun vil. De er sjelden fysisk farlige, men driver desto mer med psykisk terror når de ikke har andre i sin hule hånd. I nære relasjoner er den kvinnelige psykopaten en virkelig plage som kan gjøre stor skade på de rundt – spesielt barna, sier Nordhelle til Dagbladet.

De senere årene har imidlertid forskere oppdaget flere særtrekk ved kvinnelige psykopater, som skiller dem fra mannlige.

Dagbladet har omtalt fire av disse særtrekkene:

1. De snakker langsommere

Kvinnelige psykopater i en portugisisk studie som omtales av Dagbladet, viser at kvinner med psykopatiske trekk ofte snakket langsommere og voktet ordene sine mer. Psykopater beskriver gjerne også ting på en mer nøytral måte.

2. Latter

Et fellestrekk for både kvinnelige og mannlige psykopater er at de ikke ler når noe er morsomt eller når de har det hyggelig. Kvinnelige psykopater, som er mestere på å spre rykter, baksnakke og latterliggjøre sine ofre, bruker latter som et virkemiddel for å kontrollere og ydmyke andre.

3. Øynene

Selv om den kvinnelige psykopaten kan si noe som høres ektefølt og hyggelig ut, viser ikke øynene tegn til kjærlighet eller omtanke.

4. Smil

kvinnelige psykopater smiler for å skjule stress, depresjon og angst.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Johny Vassbakk

Tengs-siktede brøt seg inn hos seks kvinner

Arve Tellefsen

Arve Tellefsen: – Jeg hadde ikke sett det for meg å bli alene så seint i livet