Hjem Dyr Troms har fått en ny dyreart

Troms har fått en ny dyreart

Del
X

Den minner litt om en rev og litt om en ulv. Men den er ingen av delene.

Avisa Nordland forteller om den nye innbyggeren som har dukket opp i Troms. Arten ble først plukket opp av et viltkamera i 2020. Det var ikke en stor rev – eller en liten ulv – som har slått seg ned i Manndalen i Kåfjord kommune i Troms. 

– Først trodde jeg det var en stor rev. Men etter hvert begynte jeg å lure, sier Maja Monsen til Nordlys. Det var hennes viltkamera som fanget opp den uvanlige observasjonen. 

Etter en lang runde med ekspertuttalelser fra både inn- og utland er det bekreftet: Dyret på Monsens kamera er en gullsjakal. 

Og siden den første kameraobservasjonen har gullsjakalen blitt observert flere ganger. Geir Arne Evanger som er rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn (SNO) i Kåfjord, så sjakalen senest for tre uker siden.

– Det er nærliggende å tro at den hører til her, kommenterer han til Nordlys

Dermed har Troms fått en ny dyreart. 

Europeisk gullsjakal. Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Sosialnytt har tidligere skrevet om denne artens inntog i nabofylket Finnmark. Rovdata bekreftet at det er observert gullsjakal i Lakselv i Finnmark i både 2019 og 2020. Den er fotografert med både mobil- og viltkamera.

– Vi har vurdert bildene, og de er i tillegg sendt til seks internasjonale eksperter som har lang erfaring med forsking på gullsjakal, eller som jobber mye med kamerafeller i områder med arten. Alle er enige om at bildene med stor sannsynlighet viser en gullsjakal. Arten er nylig observert også i Østersjøregionen og Finland, og det tyder på at dette individet mest sannsynlig har kommet til landet som et resultat av en pågående naturlig spredningen av arten, fortalte leder i Rovdata, Jonas Kindberg, da arten skapte presseoppslag i Finnmark. 

Kartet viser observasjoner av gullsjakal i Lakselv, Finnmark (rød) og i Finland (blå), i tillegg til det nærmeste kjente reproduksjonsområdet og territorielle individer i Baltikum (sort).
 (Kart: Rovdata)

Arten er utbredt over store deler av sørøst-Europa, Midtøsten, Sentral- og Sørøst-Asia. Den har et enormt spredningspotensial, og de siste tiårene har arten har hatt en dramatisk ekspansjon over hele Europa.

Mildere og snøfattige vintre på grunn av klimaendringene, reduserte bestander av store rovdyr, samt reduksjon i bruk av gift i landbruket er blant årsakene Rovdata trekker frem.

Observasjonene tyder på at gullsjakalen i Finnmark ikke er samme dyr som den som nå har flytta til Kåfjord.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com