in

Tysk mann er den femte i verden som er kurert for HIV

reagensrør
Forskere håper de har funnet kuren mot HIV. Foto: Canva

En 53 år gammel mann i Tyskland er blitt kurert for HIV. Dette bekrefter forskere som refererer til mannen som «Düsseldorf-pasienten».

Hiv er et virus som ødelegger immunsystemet, forklarer helsenettstedet NHI.

I dag finnes det gode medisiner som gjør at hiv-smittede unngår å utvikle den fryktede sykdommen aids, men hiv-smittede må per i dag bruke disse medisinene resten av livet.


Hiv er en forkortelse for humant immunsvikt-virus, og de fleste blir smittet gjennom seksuell kontakt med noen som er infisert av viruset.

Hiv-infeksjonen har endret seg fra å være nær 100 prosent dødelig til å bli en kronisk sykdom med livslangt behandlingsbehov. 

Og nå har forskerne komt enda et steg på veien. Mannen som av hensyn til privatlivets fred refereres til som «Dusseldorf-pasienten» er ifølge forskere det femte bekreftede tilfellet av en bekreftet HIV-smittet pasient som har blitt kurert for HIV-viruset.

– Det er faktisk en kur

Detaljene rundt behandling ble først kunngjort på en konferanse i 2019, men ifølge nettstedet ABC News er det først nå forskerne har kunnet bekrefte at mannen offisielt er kurert.

Det er nå fire år siden Düsseldorf-pasienten sluttet å ta medisiner for å holde det fryktede viruset i sjakk. Men han har fortsatt ikke noe påvisbart virus i kroppen.

– Det er virkelig kur, og ikke bare en langsiktig remisjon, sier Bjørn-Erik Ole Jensen ifølge ABC til magasinet Nature Medicine.

Jensen understreker at samtidig som de positive resultatene gir håp, så gjenstår fortsatt mye arbeid.

Tidligere var denne virusinfeksjonen ensbetydende med en dødsdom. Men for de fleste er hiv nå en livslang infeksjon, der de aldri blir kvitt viruset. Men takket være moderne medisiner kan hiv-smittede nå leve lange og sunne liv.

Frisk etter stamcelletransplantasjoner

Düsseldorf-pasienten er den femte personen som har blitt helt helbredet. Behandlingen de kurerte pasientene har gjennomgått er stamcelletransplantasjon. Dette gjøres vanligvis kun for kreftpasienter som ikke har noen andre alternativer. En stamcelletransplantasjon er en høyrisikoprosedyre som nullstiller en persons immunsystem. Prosedyren har altså ført til en hiv-kur for en håndfull tilfeller.

I verden i dag er det om lag 38,4 millioner mennesker som lever med HIV. Behandlingene har kommet langt, og det å på sikt kunne forhindre HIV-infeksjon ved hjelp av vaksiner mot viruset er også noe det forskes tungt på.

Den første personen som ble kurert for HIV- smitte var Timothy Ray Brown. Da en studie om hans tilfelle ble publiserte, omtalte forskerne han som «Berlin-pasienten». Brown ble kurert for HIV allerede i 2009. Det neste tilfellet kom ikke før i 2019, og ble omtalt som «London-pasienten». «The City of Hope»-pasienten og «New York»-pasienten ble kurert i løpet av fjoråret.

Donorene har en genmutasjon

– Jeg tror vi kan få mye innsikt fra denne pasienten og fra lignende tilfeller av HIV-kurer. Denne innsikten gir oss noen hint om hvordan vi kan gå frem for å gjøre strategien tryggere, sier Jensen.

Samtlige av disse pasientene har gått gjennom stamcelletransplantasjoner i forbindelse med behandling for blodkreft. Alle donorene i disse fem kjente sakene hadde en HIV-resistent mutasjon i DNAet sitt som sletter proteinet CCR5, som er det proteineg HIV- viruset vanligvis benytter seg av for å trenge inn  i cellen. Bare 1 prosent av jordens befolkning er bærere av denne genetiske mutasjonen som gjør dem resistente mot HIV.

Stamcelletransplantasjonen er en komplisert prosedyre som innebærer risiko for pasientene på flere områder, og forskerne sier at det er for risikabelt å tilby det som en faktisk kur for alle som er bærere av hiv-smitte.

Imidlertid gir det en kime til håp. For hver gang en ny pasient er kurert får forskerne verdifull informasjon som hjelper dem å forstå hva som skal til for å finne en kur for alle.

I videoen under forteller verdens første pasient som ble kurert for viruset om sine opplevelser:

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

dag otto og kristian

Dag Otto Lauritzens 5 tips for å nå mål

24 år gammel modell med sjelden hudsykdom viser frem arrene: – Jeg velger å vise kroppen jeg ble gitt