Det sies at en god latter forlenger livet, men minst like viktig er det å ha et rikt og meningsfylt sosialliv.

Spesielt når man kommer litt opp i alder har det vist seg å være svært så avgjørende for både livslengde og ikke minst livskvalitet, at man omgås og og har samvær med andre mennesker og ikke sitter for mye ensom i hverdagen. Det er forskere ved The University of California som har kommet frem til dette i en undersøkelse.

Fulgte 1600 eldre

Undersøkelsen gikk ut på å la forskere følge en gruppe på 1600 eldre mennesker med en gjennomsnittsalder på 71 år over en bestemt tidsperiode, for så se nærmere på hvilken betydning sosiale relasjoner har på både livskvalitet og helsen generelt blant de eldre.

Ikke overraskende ble konklusjonen at eldre med god sosial omgang med andre mindre utsatt for forskjellige lidelser, både fysisk og psykisk, i forhold til de som betegnet seg selv som «ensomme» i undersøkelsen. Sistnevnte led langt oftere av kognitive problemer og depresjoner enn dem som hadde en bredere og mer aktiv omgangskrets.

Videre viser undersøkelsen av andre ytre parametere ikke hadde noen innvirkning, så som helse, økonomi eller sosial samfunnsmessig status. Utdannelse og yrke hadde heller ingen betydning for resultatet.

Eldre som har sosial omgang lever lenger. Foto: Pixabay

Nå er det imidlertid ikke alltid de eldre selv hverken kan eller har mulighet for å selv sørge for et rikere sosialliv, så da kan det være viktig at de som har muligheten bistår. Enten som frivillig via en interesseorganisasjon, eller på eget initiativ. Det kan være så enkelt som å besøke din egen mor, eller kanskje en eldre slektning, for hvem vet, de lever kanskje lenger hvis du gjør det.

Del gjerne artikkelen så andre også ser viktigheten av å faktisk besøke og omgås de eldre noe mer, enn bare «ta vare på dem» på en institusjon eller liknende.

Loading…