in ,

Ungdom: Lettere å være seg selv på sosiale medier

mobiltelefon

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at ungdom ser på sosiale medier som en positiv sosial arena, men med noen negative sider. Mange ungdommer bruker sosiale medier til å holde kontakt med venner og familie. De utveksler innhold med hverandre og får positiv oppmerksomhet.

3700 elever i videregående skole har svart på hvordan de bruker sosiale medier og online gaming, og hvordan deres opplevelser med disse digitale arenaene er.

– Elevene svarer at sosiale medier er en viktig sosial arena for ungdom, ikke bare tidsdriv. Sosiale medier ser ut til å være viktigst for jenter, mens online gaming er viktigst for gutter, forteller forsker ved Folkehelseinstituttet, Jens Christoffer Skogen, i en pressemelding.


Jentene opptatt av sosiale medier, guttene opptatt av online gaming

Generelt rapporterer jentene at de kommuniserer mer med andre og at de får mer positiv oppmerksomhet på sosiale medier enn guttene.

Jentene rapporterer også at de er mer opptatt av hvordan de fremstår på sosiale medier. De opplever mer stress, press og forventninger relatert til bruk av sosiale medier og tillegger responsen de får på sosiale medier større betydning. I tillegg er det en større andel av jentene enn guttene som rapporterer at de føler seg avhengig av sosiale medier.

Resultatene viser at langt flere gutter enn jenter driver med online gaming. Gutter kommuniserer i større grad enn jenter med andre, føler seg som en del av et fellesskap når de gamer, og har fått nære venner gjennom gaming.

En liten andel på tvers av kjønn opplever seg selv som avhengig av online gaming.

Lettere å være seg selv på sosiale medier

Noen synes det er lettere å være seg selv og snakke om vanskelige ting når de er på sosiale medier. Samtidig opplever en god del press og forventninger om å være aktiv på sosiale medier og opplever at bruk av sosiale medier går ut over andre ting i livet.

Resultatene viser også at mange bruker aktive strategier for å unngå å bli forstyrret av eller for å bevare privatlivet på sosiale medier. En fjerdedel av ungdommene rapporterer at de ønsker å lære mer om hvordan sosiale medier kan påvirke dem.

– Det er forsket lite på potensielle positive aspekter av sosiale medier og online gaming. Målet med vår undersøkelse har derfor vært å gi et bredere og mer nyansert bilde av rollen disse aktivitetene spiller i ungdoms liv, sier Skogen.

Mange har nære venner gjennom online gaming

Et gjennomgående funn er at det er store kjønnsforskjeller i ungdoms bruk av sosiale medier, inkludert online gaming. En større andel av jentene enn guttene rapporterer at de bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner gjennom dagen.

Jentene føler i større grad at de «må» kommentere på det venner legger ut, og at det minst noen ganger får negative konsekvenser dersom de ikke gjør det.

Generelt viser funnene fra undersøkelsen betydelige kjønnsforskjeller når det gjelder online gaming. Guttene spiller gjennomgående langt oftere enn jentene. Andelen jenter som oppgir at de aldri gamer er 83 prosent, mens tilsvarende svarprosent hos guttene er på 19 prosent. Omtrent en fjerdedel av guttene og kun to prosent av jentene spiller 5-6 dager i uken eller hver dag.

Undersøkelsen peker i retning av at også online gaming utgjør en viktig sosial arena for elevene, der en stor andel har fått nære venner, kommuniserer med hverandre og opplever å være en del av et fellesskap.

Foreldre kan gjerne involvere seg mer

– Selv om vi i denne rapporten trekker frem noen viktige kjønnsforskjeller, så betyr det ikke at alle jenter eller alle gutter bruker og opplever sosiale medier på samme måte, sier Skogen.

Hvilke normer og regler som gjelder for bruk av sosiale medier varierer på tvers av skoler, klasser og vennegrupper, og disse vil kunne ha innvirkning på den enkeltes bruk og opplevelser med sosiale medier.

– Foreldre kan gjerne involvere seg mer i barn og unges sosiale liv på sosiale medier og online gaming. Særlig fordi dette er viktige sosiale arenaer for dem. Spør barna hvordan det var på sosiale medier i dag, og hva de opplevde der. Snakk med barna om dette fra første øyeblikk de får tilgang til sosiale medier og online gaming. Begynner man tidlig er det enklere å etablere gode vaner om kommunikasjon rundt dette, sier Skogen.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

41-åring får ikke lenger lommepenger, saksøker mor og far

Luksus-klokker i vinden som aldri før: Mange går i «Rolex»–fellen