lørdag, april 17, 2021

UNICEF slår alarm: Miljøgifter påvirker barns helse – ser økt risiko for autisme og ADHD

Mest lest nå

En ny studie viser at nivåene på tungmetaller som bly, kadmium og arsen i mors blod kan øke risikoen for autisme og/eller ADHD hos barnet.

Gravide kvinner i Norge, som i resten av verden, er eksponert for tusenvis av kjemikalier som kan påvirke barnas helse og hjerneutvikling.


En rapport fra UNICEF i 2020 viste at 800 millioner barn i verden har for høye nivåer bly i blodet – det vil si 1 av 3 barn globalt. Dette skriver UNICEF Norge i en pressemelding.

Bly er en av flere miljøgifter som kan negativt påvirke helse og hjerneutvikling hos barn. Jo tidligere eksponeringen skjer, jo mer sårbart er barnet.

FHI: økt risiko for autisme og ADHD

Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) at nivåene av tungmetallene bly, kadmium, og arsen målt i mors blod under svangerskapet var forbundet med økt risiko for autisme og/eller ADHD-diagnose hos barnet. Nivåene av mineraler som mangan var også knyttet til økt risiko for autisme og ADHD hos barnet.

Den nye studien, som er en del av forskningsprosjektet NeuroTox ved FHI, er en av få studier som har undersøkt metaller og mineraler under fosterlivet og sammenheng med ADHD eller autisme-diagnose hos barn.

– Det er flere miljøfaktorer som sammen med gener påvirker hjerneutvikling og risiko for tilstander som ADHD og autisme. Når det gjelder eksponering for miljøgifter, kan skadene vise seg mange år etter, sier Gro Dehli Villanger som er forsker og toksikolog ved FHI og seniorforfatter på den nye studien.

Hun understreker at det ikke er avklart om disse metallene og mineralene er en direkte årsak til ADHD eller autisme, eller om sammenhengen kan ha andre forklaringer. Funnene sammenfaller imidlertid med studier fra andre land.

Også et problem i Norge

– Miljøgifter er et stort og voksende problem verden rundt, Norge intet unntak, sier postdoc Kam Sripada ved Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN), og fortsetter:

– Denne studien viser at til og med i et land med relativt lite forurensning som Norge, er skadelige kjemikalier fremdeles en helsetrussel for gravide og barn, sier Sripada.

I Norge, som i alle land, er mat blant de største kildene til metaller og mineraler. Hos gravide vil tungmetaller og mineraler i blodet overføres til foster via morkaken.

Det er et komplekst samspill mellom miljø og helse. Derfor er det å finne miljøfaktorer som bidrar til ADHD og autisme, nødvendig for å kunne kartlegge og sette i gang forebyggende tiltak.

Tidligere i år lanserte UNICEF en ny strategi for miljøhelse hos barn.

– Et sunt miljø er en grunnleggende rettighet for alle barn, ikke bare for å overleve, men for trivsel, verdighet og muligheten til å leve gode liv, sier fagsjef for global helse, Kyrre Lind, i UNICEF Norge.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter