Hjem Mental trener Vær dagen – Vekk opp deg selv og opplev dine fantastiske evner!

Vær dagen – Vekk opp deg selv og opplev dine fantastiske evner!

Om du ser på gamle bilder fra da de første fotografiene kom, så er det som en drømmeverden og vi kan fantasere om hvordan det var å leve for de avbildede og hvem de egentlig var.

Livet er mer eller mindre virkelig eller drømmende, alt etter hvor til stede og i kontakt du er, og det har også noe å si om du filosoferer noe, mye eller ingenting. Jeg sier: Lev dagen. Vær dagen.

Utforsk og skap eventyrlige opplevelser og møter ved å våge å ta sjanser. Vær tillit.

Du er bevissthet av ren intelligens.

Dette faktum gir momentum: Du bærer indre genier. Det du har i deg har alltid spunnet visdom, og er alltid på vei ut i verden. Det er skadelig og stoppe dette. Motstand i deg selv skaper sykdom. Dessverre er dette veldig vanlig, og det er kanskje svaret på at et rikt land som Norge er på topp av livsstilssykdom statistikken.

Vi rager høyt oppe på behovspyramiden. Om vi ikke gidder, orker eller våger, samtidig som systemer forteller at dette betyr at vi er uføre, så er trygghet og frihet sikret. Ved å gi opp blir vi belønnet med en lottogevinst!  Pengene kommer uansett, mens resten av flokken stresser seg syke for å overleve forventninger og betale ned på gjelden de tror er en eiendel (huset). Vi har blitt så avhengig av å bekymre oss, angste oss og deprimere oss, at avhengigheten av piller, alkohol, sukker, mat, spill, skjermer og annet bedøvende  som nummer oss til ingen kontakt og dyp likegyldighet, isolasjon og selvmordsfare … Det er en farlig sirkel, og den er temmelig lett å hoppa av, så ikke fortvil. 

Kom deg ut av MIND og inn i det livet du er… Lykken og gleden er gratis og vi er så heldige at vi har den fineste natur, sivilisasjon, musikk, kunst, bøker, kurs og muligheten til å oppgradere samtlige relasjoner som har potensial, verdighet og godhet. Om du eller noen rundt deg er giftige og betente, så bli god mot deg selv, familie og andre – og kutt ut disse giftige egostyrte folkene. De gode og verdige skal være sammen med andre gode og verdige – slik er det. Så kan de slemme og egoistiske gå i sine flokker. Jeg skriver dette da jeg har erfart noen slike, og de har minnet meg sterkt på hvordan vi ikke skal være mot andre. Så tusen takk – dere vet hvem dere er. Heldigvis blir jeg alltid sterkere av slikt, og det kan du også velge å bli.

Spar kruttet, for de som trenger det skal få omsorg og støtte. Jeg er en hjelper fra hjertet, og nettopp derfor er jeg ærlig og raus nok til å skrive dette. Det er helt nødvendig med en justering, da det er så mange som har så mye unikt og verdifullt som verden går glipp av siden vi setter det som er mirakler av fullkomne genier inn i et begrenset og analytisk system. Det knekker kreativitet og skaperkraft over tid, og i stedet er det støtte og løfting der vi høster fra menneskene.  Alle trenger å skape og realisere det vi har i oss.  Jantelov, frykt og krenkelikrank-søken er noen av forklaringene for hvordan folk holder seg selv tilbake, stopper seg og strengt sørger for at de holder kjeft og ikke gjør noe av det som er deres mission & passion.  

Vi har blitt ført bak lyset av massesuggesjon, manipulasjon og systemers begrensninger, der vi har blitt skammet og dummet. Folket tror de ikke er nok, at de er for dårlige og at de bare er hva de gjør i skole og arbeidslivet, samt hva de eier og oppnår av eiendom, gods og gull.

Samtidig vet alle at lykken aldri er utenfor livet, men i oss.  Vi kan alle skape glede og takknemlighet inne i kroppen, uavhengig av ytre omstendigheter. Ingen kan skape vår lykke på utsiden, og like forbasket leter og kjemper folk flest etter de ytre statussymbolene. Det er likevel en glede og frihet med nytelse og takknemlighet av luksus og overflod. Vær raus med å kunne nyte det livet du skaper.  Nyt det du mottar.  Penger er noe vi har bruk for i vår tid, men vi er slaver av skatt, gjeld og eiendom.  Tenk selv, og skap deg din egen katedral. Alle trenger en katedral, og den er summen av din mission & passion.

Folk flest jobber med noe det ikke liker, og gleder seg til arbeidsdagen er slutt. Folk flest har gjeld og er fengslet i et rotterace. Er det ikke noen annen måte å leve på? Det er noe å tenke på.

Så alt for mange i Norge blir nå uføre på rekordtid, for eksempel noen få uker, og det er noe nytt. Hva skjer? Jeg vil påstå at om disse som nå ble uføre hadde fått balanse mellom væren og gjøren, samt hjelp til å slå av tankeverktøyet og tømme gamle lager i følelsesapparatet .. . og på toppen av dette fått gjøre noe de elsket så ville de vært friske. Dette med syk og frisk, balanse og ubalanse er et spekter av paradokser og det relative i livet. Ergo momentum: Det sterkeste i et menneske er bevisstheten som form av «JEG / EG ER». Jeg`et definerer seg selv. Ergo er dette visdommen: Jeg er et fantastisk menneske. Jeg er frisk. Jeg er hel og levende. Jeg er ubegrenset. Jeg er et mirakel. Så snakk for deg selv i «jeg-form», og ta ansvaret og friheten til å skape deg selv, ditt liv og din dag. Vær dagen. Slutt med uvanen å vurdere og kritisere deg selv og andre!

Det er livskunstens nøkler som gir den kontrollen, makten og friheten som blir til glede og lykke. Gjennom dyp tilstedeværelse der du er bevissthet og i kontakt med alle soner av livet du er, så vil du lykkes med å være et takknemlig og rikt menneske.  

Det er i seg selv en katastrofal feil vi alle har blitt utsatt for, at vi etter visse akademiske regler skal vurderes i forhold til tankeverktøyet. De naturlige av oss som vil være levende og utvikle visdom, vil kræsje med skole og helsesystemet. De kan bli påtvunget medisiner som gjør dem til det systemene mener de er, og de vil bli tråkket på og de fleste finner seg ikke til rette i et samfunn som ikke har skapt et godt rom for dem.

Vi kan ikke og skal ikke løse og analysere menneskeliv. Det er en forbrytelse og forsøke på det, og det begrenser og belaster ved å sette en merkelapp på et menneskeliv totalt sett! Ved slutten av livet kunne mennesket selv evaluere om livet hadde blitt levd ut slik hen ønsket, og ingen andre kunne vite dette. Kun det mennesket det gjelder. Vurdering er logisk, analytisk og lineært, noe som gir en kritisk, begrensende intensjon mot feil, mangler og diagnoser.

Dersom vi aksepterende observerte oss selv og fortalte vårt liv fra det som er ferske følelser, gode tanker med fokus på det vi vil, ønsker og engasjerer oss for, så ville tillit, trygghet, glede og alle de herligste hormoner strømme gjennom menneskene. Vi ville alle tålt oss selv med feil og fullkommenhet på en gang, samt de andre med sine feil og fullkommenhet. Polene smelter til en essens vi forvalter.

Det er ok at du ikke forstår alt jeg skriver, for det er forenklet som ord, og helheten er i felt av forståelse. Det betyr at ved å lytte, lese, lære, utfordre og være med seg selv og andre i utvikling av visdom (kunnskap er fakta på fakta som noen har tenkt en gang i en kontekst) og fenomenologi (sammenhengen som gir mening og forståelse av det fenomen som gir mening (fakta i kontekst med mening)) mestrer du livskunstens fantastiske gave bedre og bedre for alltid.

Tom, full eller passe bortreist?

Det er mange ord som skal beskrive dette med å mestre tilstander av fred og klarhet. Noen snakker om mindfulness, og det hadde vært bedre med et ord om mind-emtiness. Det handler om å kople ut MIND TANKEVERKTØYET som er et lineært, logisk analyseverktøy med muligheter for å skape utrolige sensasjoner.

Etter en dyp avslapning med hypnose hos meg, er det typisk at de klientene som sliter med tvang, kontroll og strenghet, tankekjør og lignende, etter terapien kan si de er tomme. De er da tomme med blanke ark i sitt tankeverktøy, noe som påvirker absolutt hele den levende organismen da hjernen og nevrologien er i ett system som igjen møter makro systemet med andre levende organismer, natur og miljø.  Videre vil de kjenne at de rommer et helt univers av sin egen essens, og de blir mer sanselige på alt de møter der i verden.

Terapien vår er læring, og det betyr at du og alle kan lære mer og mer gjennom å tygge på, kjenne, lytte, lese og lære om denne essensen av vår drømmeaktige væren som består av en bevissthet.

Så det viktigste ved å være menneske er i alle fall helt sikkert kunsten å kunne regulere, styre, lede, mestre og leve ut i fra seg selv som bevissthet. Det blir som en bekjent og fantastisk mann minnet meg på forleden, at om et egg klekkes, så kommer det levende liv ut. Om vi tapper på egget utenfra, så er det dødt der inne. Dette er temmelig dypt så jeg skal klargjøre det ved noe som er svært relevant. Folk identifiserer seg ofte med sitt tankeverktøy som er en svært liten del av det vi er, og dermed blir egosensitive og minimalt livssensitive. Egosensitive er opptatt av det ytrestyrte, og de er opptatt av hva andre mener om dem og tenker om dem. Dermed gir de bort makten for seg selv til de andre, som de ikke engang liker noe særlig.  De er ofte aggressive, fryktstyrende og livredde for å gjøre feil, med en arroganse og frekkhet som gir et dårlig avtrykk til andre mennesker. De er egoistiske, eiesyke og de kjenner seg tomme og er dypt ulykkelige.

De som er livssensitive vil kjenne med hele kroppen om de er i skogen, ved havet, på fjellet, om de er alene i et rom eller sammen med andre, og de lever seg selv ut i det autentiske, ekte, sanne, ærlige og de er verdige og gode. Disse to grupper med mennesker har det best hver for seg, og de egostyrte finner hverandre og støtter opp om sine ofte usympatiske og dømmende syn på den andre gruppen. Det er flere som går med flertallet i en flokkmentalitet,  da de tror at flertallet må ha rett. Dessverre er det begrensningen av logikken, da det ikke er tilfellet. Flertallet er styrt av frykt, svake og aggressive av denne spenningen i seg og mellom seg, så de vil bli autoritære og yte sterkt press mot de som er færre, modige og som har den gode sannheten. I alle historier, enten de er virkelighet eller fiksjon, så er det ultimate plottet mellom det gode og det onde. Hva er alltid kjeltringene ute etter? Penger, gull og verdier. Legemiddelindustrien skal som alle andre systemer vokse og utvikle det som er verdien: Penger, makt og kontroll. Om MENNESKET FIKK VOKSE OG UTVIKLE SEG var det heller den rene naturen og bevisstheten vår som kunne utfolde seg, vokse og utvikle hele vårt univers uten begrensninger, forurensning og betente relasjoner mellom oss. Det ville være fred, harmoni og glede.

Så tenk kjære, tenk på hva som er. Kan vi heie på menneskeheten og skape en kollektiv bevissthet av raushet, kjærlighet, glede og frihet?  Ved å mestre å akseptere det som er, vil vi alle kunne få tilliten og tryggheten til å strømme gjennom oss, slik at vi lik en blomst med spinkel stilk og tung krone, kan optimalisere livet i seg selv uansett ytre omstendigheter. Du kan la frykt og ego kollapse, for så å være bevisstheten og da kan du være dagen.

«Jeg er bevisst, ergo er jeg». Du er den du er, og da tenker du typisk på essensen av deg som blir din optimale biografi. Du kan uten videre komme i kontakt med essensen av din bevissthet, som er din største gave av tilstand, da du med absolutt tilstedeværelse (lik en katt på musejakt) kan være fri fra MIND tankeverktøyet. Mange identifiserer seg med tankeverktøyet, og de er da sørgelig begrenset. De sitter bom fast i et verktøy der de sloss med seg selv om valg, «Bullshit» og «Mindfucking».

Tankeverktøyet er fantastisk ved riktig bruk, da du kan skape med det og det er viktig ved en livsreise på din egen livsvei der du fortsetter med det fantastiske du startet med som barn. Du gikk mot gleden, friheten, leken, lykken, nysgjerrigheten og fullstendig ærlig krevde du det du virkelig trengte, og ble tilfredsstilt av at behovet ble dekt, før du dro videre mot det som drev deg, interesserte deg om vekte din entusiasme, ditt engasjement og din nysgjerrighet.

Se for deg et veldig nysgjerrig dyr…den store katten (gaupen, løven, tigeren), kanskje, med sin arrogante stolthet og solvarme lekenhet?  

Du har gjerne sett det nysgjerrige dyret som risikerer livet for å sanse noe fra oss mennesker den ikke har erfart før, eller du har sett noe på TV m ekorn som går inn i stuen for å få de nøttene de vil ha, eller den reven som går inn i garasjen for å oppdage alt det rare der. VEL, forestill deg at mennesket og du er uendelig mange ganger mer nysgjerrig, og at vi har et dypt behov for å utforske og erfare alt vi kan hver eneste dag.

Dersom du har spørsmål om deg selv, livet, verden og universet, så er det en god start på å bruke tankeverktøyet ditt på en god måte. Snart vil du få nok av den tenkningen som går fremover i flyt, og du kan da kople ut og kun være i det som er som en bevissthet. Det er et levende tomrom av stillhet og intelligens som du kan erfare ved kun varhet. Du kan kun være varhet /awareness /bevissthet.

Inspirasjon til høyere bevissthet og væren, Linda Mentora Nordskog.

www.mentora.no

For Bergen Helhetsklinikk

www.bergenhelhetsklinikk.no

Linda Nordskog

Linda Nordskog jobber for tiden som prosjektansvarlig for forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via www.mentora.no tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Mot».

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com