Våkn opp! Du er faktisk god nok!

588

«Generasjon Prestasjon» er en ungdomsbedriftsom  ønsker å sette fokus på dagens prestasjonspress blant ungdom.

Nylig publiserte de en video som handler om dagens generasjon og hvor stort prestasjonspress omgivelsene utsetter oss for.

Niklas Skjegstad siteres på hjemmesiden til Generasjon prestasjon:

«Vi er generasjon prestasjon i en verden av depresjon med for lite kommunikasjon, og bare fokus på telefon.»

Vi ville sette fokus på et problem som var mye oppe i media, men ingen tok tak i. Vi vil motvirke problemet på en annen måte enn det som er gjort tidligere, sier Håkon Avseth til smp.no.

Se den treffende videoen under.

SISTE NYTT

Advertisements