søndag, februar 28, 2021

Vil du bli 100 år? Gode gener har mindre betydning enn det mange tror

Mest lest nå

I dag lever det mer enn 1000 personer i Norge som har opplevd å feire 100-årsdagen sin.

De aller fleste norske 100-åringer er kvinner. Av de drøyt 1000 som har passert milepælen er rundt 900 kvinner.

Lege Ole Petter Hjelle har skrevet boken «Lev til du blir 100 – 7 nøkler til et langt og godt liv». Han forteller KK at genene våre betyr mindre enn det vi tidligere har trodd. Hvordan vi lever livene våre er den viktigste faktoren, fordi det primært avgjør både hvor lenge og hvor godt vi lever.


– Vi vet at genene våre har en viss betydning, cirka 25 prosent, men vi kan faktisk også påvirke genene våre ved å gjøre gode valg i hverdagen. Dersom du er født med en økt risiko for hjerte-karsykdom eller diabetes type 2, vil du ved å bevege deg, spise sunt og sove godt, være med på å undertrykke de dårlige genene. En del av disse endringene kan også videreføres til neste generasjon, slik at de vil nyte godt av de livsstilvalgene du har tatt, sier han til KK.

Sosiale relasjoner

I boken trekker han frem gode sosiale relasjoner som den viktigste enkeltfaktoren for å få et langt liv.

Hvorfor det er slik har ikke vitenskapen funnet svaret på ennå. Men det kan ha en sammenheng med at vi mennesker er flokkdyr. Vi belønnes av en rekke kjemiske stoffer som fremmer helsen vår når vi er sammen med mennesker vi er glade i og stoler på. Samtidig kan gode relasjoner gir en sosial støtte som gjør det lettere å ta gode livsstilsvalg.

– Jeg tror veldig mange kjenner seg igjen dette. Den gleden det gir oss å ha nære vennskap, gode tette bånd med ektefelle, barn og venner, det er en utrolig viktig del av livene våre. Ensomhet er den store utfordringen og jeg tenker at det ikke bare er et personlig ansvar, men et samfunnsansvar, sier han.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter