torsdag, juli 29, 2021

Vil skjerpe straffen for dyreplageri – foreslår opp til fire års fengsel

Mest lest nå

Fredag la Sveriges regjering frem et lovforslag som vil skjerpe straffene i dyrevernsaker. Forslaget møtes meg glede av dyrevernsorganiasasjon.

– Dyr er (levende red.) vesener, og vi kan aldri aksepstere at de utsettes for unødig lidelse, sier Åsa Hagelstedt, generalsekretær for dyrevelfærd i Sverige til Newsner.

Lovforslaget fra den svenske regjeringen, som ble fremmet fredag, innebærer en skjerpelse av straffene i alvorlige dyremishandlingssaker. Strafferammen som foreslås er fra seks måneder til fire års fengselsstraff.


Relatert: Ny dyrevernlov: Opptil to år i fengsel og 727.000 kroner i bøter for dyremishandling

– I dag henlegges alt for mange anmeldelser om forbrytelser mot dyr, og i saker der det har ført til en domfellelse, er det blitt innført svært lave sanksjoner, skriver Åsa Hagelstedt i en e-post til Newsner.

Organisasjonen hennes, Dyrevelferd Sverige, har arbeidet for å få skjerpede straffer på dette området i mange år. Generalsekretæren anser derfor regjeringens forslag som en seier, og hun understreker at hun vet det er stor politisk støtte for dette forslaget.

Relatert: Brann på dyrevernsenteret – hjemløs mann reddet alle dyrene ut fra flammehavet

– Men vi vil fortsette med å påvirke politikerne til å stemme for forslaget, og vil vente med å spise kake til en endelig beslutning er truffet, sier hun.

I Norge ble det nylig bestemt at det skal innføres dyrepoliti over hele landet, etter en prøveordning som viste gode resultater. Et av hovedmålene med dyrepolitiordningen er et effektivt samarbeid mellom Mattilsynet og politiet angående dyrevelferdskriminalitet. 

Relatert: Dyrevernere raser etter at spanjoler satt fyr på oksens horn – Oksen tok livet sitt, når skal Spania slutte med dette?

– Dette er viktig for at etatene skal kunne dra nytte av hverandres fagekspertise på henholdsvis dyrevelferd og etterforskning, og for at flere saker skal bli etterforsket. Det er sentralt for at flere saker skal komme til retten, oppklares og ende med dom, så dyremishandlere blir straffet for sine ugjerninger, sier Dyrevernalliansen på nettsidene sine.

De er fornøyde med at vi i 2021 endelig får dyrepoliti over hele landet. En av effektene er ifølge dyrevernorganisasjonen at vi gjennomgående har sett at politiet tar dyremishandling på større alvor og etterforsker flere saker. Vi har også sett flere eksempler på strengere straffer.

Strafferammen i dyrevernsaker har vært uendret i Norge siden 1999, da den ble hevet til ett års fengsel, eller tre år ved grove brudd.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook
.

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter