in

Vil stramme inn regler for elsparkesykler i hele landet

Foto: Pasi Mämmelä/Pixabay

De er elsket av mange og hatet av mange. El-sparkesyklene skaper debatt i de fleste norske byer. Nå kommer politikerne på banen.

– Jeg er dypt bekymret over ulykkesutviklingen på elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, og de konfliktene vi ser med gående, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Regelverket er allerede strammet inn og både politi og andre myndigheter har flere ganger tydeliggjort regelverket. Men nå varsler samferdselsministeren at det kan bli tatt ytterligere grep slik at tryggheten og fremkommeligheten både for de som bruker dem og andre trafikanter skal bli ivaretatt.


Nå foreslås det både promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, hjelmpåbud for de yngste og en aldersgrense på 12 år.

En betydelig andel av ulykkene er knyttet til promillekjøring. Gjeldende krav om å være «skikket» er utydelig overfor brukerne og utfordrende for politiet å håndheve effektivt, og etterleves derfor i altfor liten grad.

– Selv om lokale myndigheter nå har fått muligheten til å bestemme blant annet hvilke tider på døgnet utleiesykler kan brukes, og at dette kan redusere noe av ulykkestallene knyttet til promillekjøring, er promillekjøring fortsatt en nasjonal utfordring. Det er derfor behov for en promillegrense. Jeg mener den alminnelige promillegrensen på 0,2 er mest nærliggende, men også 0,5 og 0,8 er aktuelle alternativer som skal utredes nærmere og høres, sier samferdselsministeren.

En raskere endring av promillegrensen ville vært mulig å få til gjennom en omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorisert kjøretøy. Hareide sier at det imidlertid ikke nødvendigvis er den mest hensiktsmessige løsningen.

– Elsparkesykler er i dag klassifisert som sykkel, men vi mener at verken reglene for sykkel eller motorvogn egentlig passer godt for denne type kjøretøy. Vi omklassifiserer ikke elsparkesyklene fordi vi vil ha rom til å vurdere ulike nivåer på promillegrense, og også for å kunne vurdere annen hensiktsmessig regulering av slike kjøretøy, uten å være bundet av gjeldende regler knyttet til klassifisering, sier Hareide.

Han varsler nå at følgende forslag skal utredes og sendes på høring:

  • Ulike nivåer på promillegrense: 0,2, 0,5 og 0,8
  • Forbud mot kjøring på fortau, men åpning for kjøring på gang- og sykkelvei
  • Hjelmpåbud for barn under 15 år
  • Aldersgrense 12 år for bruk
Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Guri Melby

Guri Melby sto midt i et samlivsbrudd – men ministerposten endret planene

Spiser du dette reduserer du helserisikoen for folkesykdommen betraktelig